Brazilië: ABN Amro's loterij zonder nieten

BRASILIA/BUENOS AIRES, 23 NOV. Jongens van een jaar of 23 betreden van tijd tot tijd een favela in een grote Brazilaanse stad om een auto op te halen voor ABN Amro.

“Kerels met een polootje aan, pakken dan in zo'n volkswijk de niet afbetaalde auto”, vertelt een ABN Amro-bankier. De Nederlandse bank ABN Amro telt in Brazilië 50 vestigingen en bij elk kantoor staan op dit moment op de parkeerplaats enkele tientallen teruggehaalde auto's, zo'n 4000 in totaal. Dat valt in het niet bij de honderdduizenden persoonlijke kredieten die ABN Amro jaarlijks verstrekt voor de aanschaf van nieuwe en gebruikte auto's. De bank is marktleider bij de verstrekking van auto-leningen.

Het land met bijna 160 miljoen inwoners beleeft een consumers boom sinds de invoering van de harde reaal halverwege 1994. De verdwijning van de hyperinflatie maakt het mogelijk om leningen af te sluiten voor de aanschaf van duurzame goederen en de Brazilanen profiteren daarvan massaal.

ABN Amro verstrekte vorig jaar 600.000 persoonlijke kredieten, waarvan ruwweg de helft voor auto's. “Een televisietoestel is hier ontzettend belangrijk voor onder meer het voetbal, maar een auto is voor veel Brazilianen nog belangrijker dan een huis. Vaak zie je voor een vervallen huis in een favela een keurige auto staan”, weet F. Deckers, directeur voor Latijns Amerika.

Van de 300.000 auto-leningen is het merendeel (70 procent) bestemd voor de aanschaf van tweedehands of zelfs zesdehands auto's. Brazilië kent door onder meer de loodzware invoertarieven op nieuwe auto's een zeer levendige markt voor gebruikte auto's. Een grote avenue in de hoofdstad Brasilia vertoont het beeld van wegen in Amerikaanse steden: rijen autodealers met parkeerplaatsen vol gebruikte auto's.

Achter veel voorruiten zit een prijskaartje met daarop het bekende groen-gele logo en de naam Aymoré, sinds 1967 dochter van ABN Amro. Het betekent dat klanten de aankoop van deze auto kunnen financieren bij ABN Amro. In het kantoor van de dealer staat een terminal, die on line is verbonden met een databank van ABN Amro met de kredietgegevens van de klant.

De kersverse autobezitters moeten de lening in maximaal zes maanden terugbetalen, terwijl de betalingstermijn in Nederland meestal enkele jaren is. De bank maakt vorig jaar op de leningen een voor Europese en Amerikaanse begrippen onwaarschijnlijk hoge marge van 5 procent per maand. Dat is inmiddels gedaald tot 2 procent, maar dat is nog steeds hoog.

Het risico voor de bank is heel beperkt. De teruggehaalde auto's op de parkeerplaatsen kunnen gemakkelijk worden verkocht, omdat de markt voor gebruikte auto's zeer 'hot' is. De waardevermindering van de auto is daardoor zo gering dat de bank al uit de kosten is, wanneer alleen de eerste termijn is betaald. “Bovendien hebben we de auto's al afgeschreven, dus elke verkochte auto is pure winst”, zegt Deckers.

Deze loterij met weinig nieten is inmiddels ook ontdekt door de autofabrikanten zoals General Motors en Ford. “Dat worden onze grote concurrenten de komende tijd”, verwacht Deckers. De autokredieten vertegenwoordigen voor ABN Amro niet alleen een aardige bron van inkomsten maar ook van ervaringen. “De kennis die we hier opdoen in de autobranche kunnen we exporteren naar landen zoals Argentinië en Uruguay”, licht Deckers toe.

ABN Amro maakte vorige week bekend de inspanningen in Latijns Amerika, waar de bank nu 124 kantoren heeft in 12 landen, in de komende vier jaar fors te zullen vergroten. De Hollandsche Bank Unie (HBU) zoals de bank in Latijns Amerika ruim 80 jaar heette is omgedoopt tot ABN Amro. Naast handelsfinanciering, vermogensbeheer en het werk voor internationale ondernemingen richt de bank zich in Latijns Amerika op de zogenaamde consumer banking, waaronder ook de autokredieten vallen. De zogeheten retailbanking (betaalrekeningen, spaarrekeningen) blijft buiten beeld, omdat enerzijds de marges erg laag zijn en anderzijds heel goede lokale banken bestaan in Brazilië.

Bij de uitbreiding van de bank in de regio is Brazilië als de grootste consumentenmarkt een reusachtige proeftuin, en niet alleeen voor de autoleningen. Zo heeft ABN Amro 170.000 leningen verstrekt via een clubcard, een soort voorloper van een eventuele toekomstige creditcard. Tezamen met alle consumentenleningen levert dit de bank een schat aan consumentengegevens op, die in de toekomst kunnen worden gebruikt voor de benadering van klanten. Deckers licht toe: “De kennis voor de opbouw van zo'n databank hebben wij opgedaan in de VS.”

Argentinië, het in omvang tweede land van Latijns Amerika en sinds 1993 ook het land met de hardste munt, is het volgende doelwit van ABN Amro. De bank is hier al langer actief dan waar ook in de regio, onder meer in consumer banking. De nadruk ligt hier minder op autokredieten dan op hypotheken voor huizen. De lokale directeur in Buenos Aires, C. Deymonnaz, vertelt: “Alles gaat hier nog wel contant. Omdat de klant liever niet met grote sommen geld over straat gaat, komt de klant naar het geld toe. Wij hebben hier in het bankgebouw een kamertje, waar de koper, de verkoper en de notaris de vastgoedtransactie kunnen afhandelen.”

    • Karel Berkhout