Toch weer overleg NS en bonden

ROTTERDAM, 22 NOV. De Nederlandse Spoorwegen en de vakbonden hervatten vandaag het overleg over hun arbeidsvoorwaardenconflict. De bonden houden vooralsnog vast aan de aangekondigde staking van maandag en dinsdag.

Aanvankelijk weigerde de directie van NS Reizigers in te gaan op de uitnodiging van de vakbonden voor nieuwe onderhandelingen. De NS hielden besprekingen af omdat zij niet meer wilden afwijken van het gistermorgen door hen gepresenteerde eindbod. Als de bonden dit bod niet aanvaardbaar zouden achten, dan wilde de NS-directie een arbiter inschakelen om een keuze tussen beide voorstellen te maken. Gisteravond laat lieten de bonden per fax weten dat er gesproken kan worden over een door hen aangeboden 'opening'. Daarbij verwijzen ze naar vertrouwelijk overleg van afgelopen zondag. Tijdens dit overleg, waarover alle partijen deze week zwegen, zou gesproken zijn over tegemoetkomingen door de bonden.

Naar aanleiding van deze brief heeft NS-directeur R. Lantain (personeel en organisatie) de bonden vanmorgen een gesprek voorgesteld. In dat gesprek zouden de bonden duidelijk moeten maken wat ze bedoelen met hun verwijzing naar het overleg van vorige week zondag. “Tijdens het vertrouwelijke overleg dat toen tussen ons plaatsvond zijn geen nadere voorstellen ter tafel gebracht. De wijze waarop, overigens separaat van dat overleg, gedachten daarover ter sprake zijn geweest, maakt dat deze ons niet in volle herkenbaarheid voor ogen kunnen staan”, schrijft Lantain.

Het conflict bij het bedrijfsonderdeel NS Reizigers (personenvervoer) draait om de invoering van de 36-urige werkweek voor de 11.000 werknemers. De NS willen in ruil voor de arbeidsduurverkorting de mogelijkheid om de roosters verder te flexibliseren, de bonden wijzen dit af.