Testa: kloof in Amsterdams vervoerbedrijf

AMSTERDAM, 22 NOV. Hij kwam en zag: dat de kwaliteit van het management van het Amsterdamse Gemeente Vervoerbedrijf (GVB) nog slechter was dan hij dacht, dat de cultuur binnen het bedrijf er één is van het taaie soort en dat het bedrijf zelf is uitgewoond.

Desondanks maakte GVB-directeur A. Testa gisteren tijdens de vergadering van de raadscommissie Verkeer een ontspannen indruk. Het was de eerste keer sinds zijn aantreden, acht weken geleden, dat hij acte de présence gaf om de raadsleden te informeren over de stand van zaken bij het GVB.

Hij verzekerde zijn gehoor dat hij niet meteen “als een wilde” tekeer zal gaan in een poging het roer om te gooien. Maar hij voegde daar meteen aan toe dat het gros van de dertig interim-managers binnen afzienbare tijd zal moeten omzien naar een baan buiten het bedrijf. “Mijn beleid is dat ze allemaal door mij bedankt zullen worden”, aldus Testa.

Een van de eerste zaken die hij ter hand nam, was het zoeken naar een directeur financiën. Gisteren werd bekend dat op 1 januari J. van Vliet (36) die post gaat bezetten. Van Vliet is afkomstig van het streekvervoerbedrijf NZH, waar hij gedurende achttien jaar diverse managementfuncties vervulde. Volgens Testa, zelf jarenlang directeur van NZH, is het van groot belang dat de financiële administratie van het GVB op orde komt. Op dit moment heeft onder leiding van prof. dr. A. van der Zwan een onderzoek plaats naar de oorzaak van de financiële problemen bij het GVB. Het bedrijf kampt met een tekort van ruim honderd miljoen gulden.

Bij de tram en de bus moet volgend jaar respectievelijk zes en acht miljoen gulden worden bezuinigd. Volgens Testa is dat mogelijk door efficiënter te werken en het zwartrijden grondig aan te pakken. Een eventueel verlies aan banen hoeft niet automatisch te betekenen dat mensen worden ontslagen, zo zei hij. Binnen het bedrijf moet in dat geval worden gezocht naar vervangende werkgelegenheid. Bij het GVB moeten in totaal vierhonderd banen verdwijnen.

Door het jarenlange gebrek aan leiding is ruimte onstaan voor normafwijkend gedrag en heeft een kloof kunnen groeien tussen wat de leiding wilde en de uitvoering daarvan op de werkvloer, aldus Testa. Beide ontwikkelingen wil hij een halt toeroepen.

De raadsleden Balai (PvdA) en Spit (CDA) wilden graag weten hoe een en ander gestalte zal krijgen. Volgens Spit (“ik ben niets wijzer geworden”) had Testa gistermiddag met een duidelijk plan van aanpak moeten komen. Hij refereerde aan de conclusies van gedelegeerd bestuurder M. de Jong, die op verzoek van de gemeente het GVB heeft doorgelicht en tot de conclusie is gekomen dat het bedrijf 'out of control' was. Volgens De Jong viel aan forse bezuinigingen niet te ontkomen. Beide raadsleden wilden weten hoe Testa deze conclusie in beleid gaat omzetten, maar deze kon daarover vooralsnog geen helderheid verschaffen. Hij drong aan op geduld, temeer daar nog geen zicht is op het precieze aantal lijken dat zich in de kasten van het GVB bevindt.

Wel lieten hij en wethouder Ter Horst er geen onduidelijkheid over bestaan dat het rapport van De Jong een momentopname was. “Sinds de verschijning, dit voorjaar, en nu is het financiële beeld drastisch gewijzigd”, aldus ter Horst. Zij verwees onder meer naar het akkoord met minister Jorritsma (Verkeer) over de vergoeding door het rijk van de Amstelveenlijn volgens het gunstige sneltramtarief in plaats van het metrotarief.

Met de ondernemingsraad en de vakbonden wordt op dit moment overlegd over de uitvoering van het sociaal plan. Volgende maand worden de besprekingen afgerond.