'Rustpunt voor zappers en surfers'

ROTTERDAM, 22 NOV. De publieke omroep moet van staatssecretaris A. Nuis (Media) een 'rustpunt voor zappers en surfers' worden. Twee weken geleden presenteerde hij de kabinetsvoorstellen - naar eigen zeggen 'thuis met een ouderwetse vulpen opgesteld'. Welke veranderingen staan er voor de publieke omroep op stapel?

Geeltjesleden

Nu nog telt een abonnement op een omroepgids eveneens als een lidmaatschap van die omroep. Verder geldt: hoe meer leden, hoe meer recht op zendtijd. Maar Nuis wil het lidmaatschap van een omroep loskoppelen van een abonnement op een omroepgids. Verder wil hij dat de tientjesleden van de omroepverenigingen 'geeltjesleden' worden. Van deze vijfentwintig gulden is dan vijftien gulden voor programmakosten bestemd. In hoeverre het aantal leden van een omroep dan nog bepalend zal zijn voor het verkrijgen van zendtijd, heeft Nuis niet aangegeven. De publieke omroep vindt het voorstel van de geeltjesleden 'discriminatoir', omdat op die manier slechts een deel van het totale kijkerspubliek bijdraagt aan de kosten van de programmering.

Zendtijdvergunning

Iedere omroep krijgt nu nog afzonderlijk een zendtijdvergunning. Maar Nuis wil de publieke omroep na het jaar 2000 één zendtijdvergunning geven. Hiermee hoopt hij de rol van de omroepbesturen terug te dringen ten gunste van de programmamakers.

Net-coördinatoren

Het huidige NOS-bestuur bestaat uit vier kroonleden en de voorzitters van alle omroepverenigingen. Nuis wil de rol van de omroepvoorzitters terugdringen. Per net wil hij een coördinator aanstellen die verantwoordelijk is voor de programmering van de verschillende omroepen op dat net. Deze net-coördinatoren wil Nuis laten aanstellen door een Raad van Bestuur die rechtstreeks door de bewindsman wordt benoemd. De Raad van Bestuur bestaat uit een voorzitter, een financiële expert en een bestuurder die verantwoordelijk is voor de programma-inhoud. In tegenstelling tot Nuis vindt het NOS-bestuur dat de net-coördinatoren hun 'thuisbasis' op de netten moeten hebben.

Aantal tv- en radionetten

Over de wenselijkheid van het behoud van drie televisienetten en vijf radionetten wil Nuis zich nog niet uitlaten. Het aantal netten is onder meer afhankelijk van de plaats die de publieke omroep in het medialandschap na 2000 zal innemen. Als sommige omroepen besluiten uit het bestel te stappen, zal het aantal netten in ieder geval ter discussie staan. Op Nederland 1 werken nu AVRO, KRO en NCRV samen, op Nederland 2 TROS en de EO en op Nederland 3 VARA, NPS en VPRO. Aan deze samenwerkingsvormen wil Nuis voorlopig niets veranderen.