Pronk: samenhang in EU-beleid nodig

DEN HAAG, 22 NOV. Minister Pronk (Ontwikkelingsamenwerking) wil dat er meer samenhang komt in het ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie. Hij zei dit vandaag tijdens een bijeenkomst van de Ontwikkelingsraad in Brussel, waar hij zijn plannen toelichtte voor het Nederlandse voorzitterschap van de Unie volgend jaar.

Pronk is van mening dat commissarissen van de Europese Commissie meer moeten nagaan op welke terreinen kan worden samengewerkt. Bij het vaststellen van het visserijbeleid dient ook de rol van de ontwikkelingslanden ter tafel te komen. Op dezelfde manier als in Nederland is gewerkt aan een 'ontschot beleid' (meer afstemming voor beleid tussen ministeries van Financiën, Economische Zaken, Landbouw, Milieu, Defensie, Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking) zou ook in Brussel naar meer samenhang van beleid gezocht moeten worden, meent Pronk. Volgens het Verdrag van Maastricht houdt de Unie bij al haar beleid rekening met de belangen van de ontwikkelingslanden, zoals deze zijn vastgelegd in het ontwikkelingsbeleid van de Unie.

Daarnaast, zo vindt de Nederlandse regering, moeten de Europese Raad en de Commissie zorgen voor een coherent extern beleid, waarvan veiligheid, economie en ontwikkelingssamenwerkring deel uitmaken. Het Nederlandse voorzitterschap zal aan deze samenhang van beleid bijzonder aandacht besteden door een geïntegreerde benadering van drie thema's: voedselzekerheid/visserij, migratie en ontwikkeling.

Ook komt tijdens het Nederlands voorzitterschap de herziening van het verdrag van Lomé ter sprake, waarin regelingen zijn getroffen tussen de vroegere koloniale mogendheden van Europa en hun kolonies in Afrika, Latijns Amerika en Azië.