Pas verschenen; Non-fictie

Jacques Dane: De vrucht van Bijbelsche opvoeding. Populaire leescultuur en opvoeding in protestants-christelijke gezinnen circa 1880-1940. Verloren, 255 blz. ƒ 49,-

Dane laat zien hoe in protestantse kring werd gereageerd op de komst van wereldse lectuur.

De achterban moest daartegen worden beschermd, maar tevens bekend gemaakt met de wereld buiten de eigen zuil. Van het tijdschrift De Spiegel tot het Sinterklaasfeest.