Pas verschenen; Non-fictie

J.W. Schulte Nordholt: Mens tussen hemel en aarde. Opstellen op het snijvlak van godsdienst, cultuur en samenleving. Meinema, 174 blz. ƒ 35,-

Essays van de historicus Schulte Nordholt (1920-1995) over het geloof, het geweten en goed en kwaad in de geschiedenis. Met een inleiding van ds. Nico ter Linden.