Pas verschenen; Non-fictie

H.E.S. Woldring: De christen-democratie. Een kritisch onderzoek naar haar politieke filosofie. Het Spectrum, 424 blz. ƒ 49,90

Woldring, hoogleraar politieke filosofie aan de Vrije Universiteit, geeft een systematische en historische analyse van het christendemocratische gedachtengoed. Van Augustinus tot oppositie. De toekomst van het CDA zal afhangen van het opkomen voor publieke waarden in een technocratische tijd.