Parijs zwakt eis voor commando NAVO af

VERSAILLES, 22 NOV. Frankrijk heeft gisteren zijn eis afgezwakt dat de VS het zuidelijke NAVO-commando aan een Europeaan overdragen, erop wijzend dat het tijd vergt dit uitgangspunt in de praktijk te realiseren en dat een compromis mogelijk is. De VS weigeren het AFSOUTH-commando in Napels op te geven, waaronder de Amerikaanse Zesde Vloot valt en dat van belang is voor de controle in het Middellandse Zee-gebied en voor de uitoefening van militaire invloed in het Midden-Oosten.

De Franse minister van Defensie, Charles Millon, herhaalde op een bijeenkomst van het NAVO-parlement niet de recente dreigementen van Parijs om de Franse terugkeer in de hervormde militaire NAVO-structuur te bevriezen, als het zijn zin niet krijgt. In plaats daarvan zei hij, in aanwezigheid van NAVO-secretaris-generaal Javier Solana: “U weet dat er een discussie is op dit punt met onze Amerikaanse vrienden die een aantal vragen hebben gesteld. Ik geloof dat die kunnen worden beantwoord.”

Millon voegde daar aan toe: “De vernieuwing zal noodzakelijkerwijs tijd vergen. Een belangrijk punt is om samen met onze Amerikaanse vrienden de voornaamste factoren van deze vernieuwing te definiëren en de uitgangspunten voor de toegevoegde strategische en regionale commando's vast te stellen.” Tegen een vragensteller op de bijeenkomst van het NAVO-parlement zei hij: “Wij stellen geen voorwaarden.”

NAVO-diplomaten zeiden vanmiddag dat de uitlatingen van Millon niet al te zwaar moesten worden “geïnterpreteerd” en dat Frankrijk nog sterk vasthoudt aan een Europeaan als AFSOUTH-commandant. Volgens diplomaten is het dispuut geëscaleerd naar het hoogste niveau met een uitwisseling van brieven door de Franse president Chirac en de Amerikaanse president Clinton. (Reuter)