Onderzoek Haagse politie; Kinderen steeds jonger crimineel

DEN HAAG, 22 NOV. Het Haagse college van B en W wil een intensievere aanpak van problematische jongeren. Uit onderzoek van de politie Haaglanden blijkt dat kinderen op steeds jongere leeftijd met politie en justitie in aanraking komen.

De jongeren plegen bovendien steeds ernstiger delicten. Ook groeit het aandeel Marokkaanse jongeren binnen deze groep. Het gaat om 750 tot duizend jongeren.

Burgemeester en wethouders willen meer inzet en deskundigheid bij politie en openbaar ministerie in jeugdzaken. Ook is men van plan extra aandacht te schenken aan jongeren tussen de tien en twaalf jaar die dreigen te ontsporen. De gemeente wil verder in samenwerking met Marokkaanse jongeren zelf hun problematisch gedrag terugdringen. Het college wil meer alternatieve straffen en speciale maatregelen voor criminele jongeren. Ook wil de gemeente de ouders van de jongeren meer benaderen.

Uit een gisteren gepresenteerd onderzoek van de politie Haaglanden blijkt dat in 1994 in de regio Haaglanden tegen 3.707 jongeren van twaalf tot vijfentwintig jaar een of meer processen-verbaal zijn opgemaakt. Van deze jongeren wonen er 2.289 in Den Haag. Van de delictplegers is 88 procent jongen en 12 procent meisje. Van alle Marokkaanse jongeren pleegden 8,2 procent een delict, veel meer dan bij andere bevolkingsgroepen zoals Surinamers, Turken en Nederlanders. Daarbij schommelt het aandeel tussen de 2,9 procent en de 2,1 procent. De Marokkaanse jongeren zijn bovendien relatief vaak betrokken bij ernstige vormen van criminaliteit.

De politie Haaglanden heeft ook onderzoek gedaan naar jeugdgroepen. Uit rapportages van wijkagenten en jeugdrechercheurs blijkt dat er in de regio 98 groepen actief zijn, in gedrag variërend van 'hinderlijk tot crimineel'. Onder deze groepen zijn vier jeugdbendes actief in middelzware criminaliteit, zoals georganiseerde drugshandel. Drie van deze vier bendes hebben overwegend Marokkaanse leden. Volgens de politie zijn 24 jeugdgroepen hinderlijk, dat wil zeggen dat ze rondhangen op straat, schelden op voorbijgangers en harde muziek draaien. Als overlastgevend worden 35 groepen gekenschetst: zij maken zich schuldig aan kleine diefstallen en inbraken en vandalisme. Nog eens 35 groepen zijn crimineel en plegen overvallen, grotere inbraken en autodiefstallen. De vier jeugdbendes houden zich bezig met drugshandel, afpersing, aanzetten tot prostitutie en geweld. De meeste leden zijn tussen de vijftien en twintig jaar oud. Bij negen groepen zouden ook jongeren onder de twaalf jaar zitten. Criminele jeugdgroepen en -bendes opereren met name in Haagse achterstandswijken van het centrum en in de wijken Laak en Escamp; hinderlijke en overlast gevende groepen komen vaker voor aan de randen van de stad en in omliggende steden. De motieven van de jeugdgroepen zijn vrijetijdsbesteding en prestige; bij bendes is dat financieel gewin.

Volgens de politie zijn er vele verschillende stijlen in jeugdcultuur te onderscheiden in de regio Haaglanden. Men spreekt van crips, gabbers, Johnny's en Anita's, skinheads, skaters, alto's en hardrockers. Binnen de jeugdstijlen is de criminaliteit gelijkelijk verdeeld, aldus de politie.