Landgoed voor opvang van criminele verslaafden

ROTTERDAM, 22 NOV. De gemeente Rotterdam gaat het landgoed Nieuw Rodenrijs in de deelgemeente Overschie kopen voor de opvang van criminele (ex-)verslaafden. Met de aanschaf van het landgoed, dat uit de boedel van het failliete havenbedrijf Transworld Marine komt, is zo'n drie miljoen gulden gemoeid.

In Nieuw Rodenrijs zal de tweede fase in het experiment Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) plaatsvinden. Rotterdamse verslaafden werken hier vrijwillig aan hun resocialisatie en terugkeer in de maatschappij - gedurende de tijd van het project blijft hen de hun opgelegde gevangenisstraf boven het hoofd hangen.

In totaal duurt het experiment tweeëneenhalf jaar. Het eerste half jaar zitten de verslaafden opgesloten in de voormalige Wilheminakazerne in Ossendrecht, waar ze moeten afkicken en wennen aan het ritme van arbeid. Daarna vertrekken ze naar Nieuw Rodenrijs. Daar leren ze omgaan met geld, moeten ze weer contact opnemen met familie en vrienden en worden hun schulden gesaneerd. In Nieuw Rodenrijs zal een 'half open' regime heersen. Overdag werken de (ex-)verslaafden; eerst op het landgoed, later daarbuiten. In de laatste fase van het project wonen ze zelfstandig onder begeleiding.

Het is de bedoeling dat de rechter deze opvang in de toekomst ook dwingend kan opleggen. Daar is een wetswijziging voor nodig. Koster hoopt dat zijn “klanten” over tweeëneenhalf jaar naar een structurele voorziening, Strafrechterlijke Opvang Verslaafden, kunnen gaan, die onder andere in de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet zal komen. De gemeente Rotterdam was oorspronkelijk van plan de criminele (ex-)verslaafden in een voormalig politiebureau aan de Boezemsingel onder te brengen. Maar dat werd wegens een ingrijpende verbouwing van ruim twee miljoen gulden te duur.

In de deelgemeente Overschie verwacht deelraadvoorzitter J. Eger weinig problemen. In samenwerking met de bewoners van de deelgemeente wordt een klankbordgroep opgericht, waar bewoners met hun klachten terecht kunnen. Volgens projectleider Koster kunnen de (ex-)verslaafden er voor zorgen dat het landgoed er over tweeëneenhalf jaar, wanneer het experiment afloopt en het landgoed weer verkocht moet worden, “keurig netjes” bijligt. (ANP)