Kosten bestrijding vervuiling door verkeer gestegen

DEN HAAG, 22 NOV. De kosten ter bestrijding van milieuverontreiniging door het verkeer zijn vorig jaar gestegen tot ruim 1,6 miljard gulden.

Dat is een toename van 35 procent ten opzichte van 1992. Volgens voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn vooral de kosten ter bestrijding van luchtverontreiniging en bodemvervuiling gestegen. De milieukosten van het verkeer bedragen ongeveer 10 procent van alle milieukosten in Nederland.