Kinderboeken voor misdeelde kinderen waar ook ter wereld

DEN HAAG, 22 NOV. Niet bij brood alleen. Dat is het motto waaronder de stichting Biblionef haar ideaal tracht te verwezenlijken: het verkrijgen en distribueren van goede jeugdliteratuur aan minder bedeelde kinderen waar ook ter wereld. In het Haagse Museon presenteerde Biblionef deze week een campagne om fondsen te werven. Ook werden plannen onthuld om in Zuid-Afrika een kinderboekendepot te vestigen.

Biblionef, een samenstelling van het Griekse woord voor boek en het Franse woord voor schip, is een initiatief van jhr. M. Vegelin van Claerbergen, voormalig ambassadeur in Suriname, Portugal en Frankrijk. Sinds de oprichting, in 1989 in Frankrijk, zijn meer dan vierhonderdduizend boeken verzonden naar 31 landen.

Het bestaan van de organisatie komt volgens oprichter Vegelin voort uit een droom, geboren in Suriname toen hij een bezoek bracht aan een verlaten melaatsenkamp met kinderen die over geen enkel boek beschikten. In Vegelins droom bevaart een schip beladen met boeken de wereldzeeën om kinderen de boeken te brengen waar ze zo dikwijls naar hunkeren. “Boeken zijn geen luxe, ze vormen een essentieel onderdeel van de cultuur”, aldus Vegelin.

Anderhalf miljard mensen, zo hield de voormalige diplomaat deze week zijn gehoor van mogelijke sponsors en andere belangstellenden voor, hebben geen toegang tot geschreven informatie. “Hoe zou u uw dag doorbrengen zonder het geschreven woord? Zonder tijdschriften, zonder de krant van wakker Nederland bij het ontbijt? U zou niet weten wie u was.”

Analfabetisme en gebrekkige toegang tot geschreven informatie zijn een bron van mogelijke manipulatie van massa's mensen, aldus Vegelin, die met zijn werk een bijdrage hoopt te leveren aan de bewustwording van grote groepen mensen.

Uitgangspunt bij deze vorm van ontwikkelingssamenwerking is dat alleen nieuwe boeken worden ingekocht en gedistribueerd, en dat daarbij wordt aangesloten bij de vraag van bijvoorbeeld onderwijzers en andere opvoeders. Vegelin: “We dringen niets op. We zeggen niet: dit hebben we over en dat mogen jullie hebben, nee, we geven wat ze vragen.”

In de Surinaamse hoofdstad Paramaribo werd in juli een boekendepot geopend voor scholen die er zelf hun boeken kunnen komen uitzoeken. “Dat loopt magnifiek”, aldus Vegelin. Iets soortgelijks wil Biblionef opzetten in Zuid-Afrika. Het boekendepot zal daar boeken ter beschikking stellen in het Afrikaans, Zulu en Xhosa, de moedertaal van president Mandela.

Niet bekend

De moraal: de rijke is niet noodzakelijk de intelligentste en de arme is niet noodzakelijk de domste. De attaché verklaarde te hopen dat een boekendepot van Biblionef een bijdrage zou leveren aan het terugbrengen van de verhalencultuur en schrijvers ertoe zou kunnen aanzetten meer kinderboeken te publiceren.