Geld Wereldbank voor voetballen

WASHINGTON, 22 NOV. De Wereldbank en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) gaan samenwerken om sport te ontwikkelen in ontwikkelingslanden.

Wereldbank-president James Wolfensohn en IOC-topman Juan Antonio Samaranch tekenden gisteren een akkoord waarin onder meer is besloten voetballen beschikbaar te stellen aan arme buurten. Verder stelt de Wereldbank geld beschikbaar voor de aanleg van sportvelden.