Erven Picasso schenken Malaga 138 schilderijen

MADRID, 22 NOV. Met een schenking van 138 werken van de Spaanse schilder Pablo Ruiz Picasso (1881-1973) is deze week de oprichting van een Picasso-museum in de Zuid-Spaanse stad Malaga in gang gezet. Het museum in Malaga, geboortestad van Picasso, moet eind 1999 worden geopend.

De schenking van de werken van Picasso, in omvang de grootste na de dood van de schilder, werd afgelopen woensdag officieel verricht door Christine Ruiz Picasso, echtgenote van Picasso's zoon Paolo. De donatie, die een onbekende marktwaarde vertegenwoordigt, moet volgens de schoondochter worden beschouwd als 'een morele verplichting' van Picasso aan Malaga. De verzameling bevat een groot aaantal schilderijen en beeldhouwwerken die tot dusver niet waren gecatalogiseerd.

Ook Bernard Picasso, de enige zoon van Christine en Paolo Picasso, heeft inmiddels een schenking aan het op te richten museum toegezegd in de vorm van het schilderij Portret van Olga Koklova met doek. De waarde van dit werk, een van de meest bekende schilderijen uit Picasso's vroege periode, wordt door deskundigen geschat op meer dan 200 miljoen gulden.

Het nieuwe Picasso-museum in Malaga zal worden ondergebracht in het Palcaio de Buenavista, een zestiende-eeuws paleis dat voor dit doel is aangekocht door de regioregering van Anadalucië. De komende jaren zal het gebouw worden gerestaureerd en aangepast. De bedoeling is om met de geschonken Picasso-werken een permanente tentoonstelling in te richten op de eerste verdieping. De begane grond zal dienen voor tijdelijke exposities.

Het nieuwe Picasso-museum betekent een belangrijke culturele inhaalslag voor het zuidelijke Andalucië. De schenking aan Malaga werd dan ook van diverse zijden als 'historisch' gekenschetst. De door geldgebrek geteisterde regio bleek tot dusver niet in staat een apart museum voor een van haar bekendste kunstenaars in te richten. Malaga beschikte wel over een collectie Picasso's, maar deze vormden tot dusver een onderdeel van de collectie van het Museum van Moderne Kunsten dat voorheen in het Palacio de Buenavista was gehuisvest. Ook deze werken worden in het nieuwe museum ondergebracht.

Niet bekend

    • Steven Adolf