Cadans wil nog eens 650 banen kwijt

ZEIST, 22 NOV. Cadans, uitvoerder van onder meer de sociale verzekeringen in gezondheidszorg en detailhandel, wil minimaal 650 banen extra schrappen. Daarmee komt het verlies aan arbeidsplaatsen voor de komende vier jaar op 2150. Dit heeft de directie van Cadans gisteren aan de personeelsleden meegedeeld. Vandaag informeert zij de vakbonden.

Bij Cadans werken nu nog 4300 mensen. Het bedrijf kondigde eerder dit jaar, toen het ontstond door fusie van de bedrijfsverenigingen BVG en Detam, al een ingrijpende reorganisatie aan. Volgens de Dienstenbond FNV raken de saneringsplannen van Cadans ongeveer 2500 personeelsleden.

De FNV wil gedwongen ontslagen voorkomen. De bond wenst scholing en begeleiding van overtollig personeel, zodat het in staat is ander werk te vinden, binnen of buiten de sector.

Zonder saneringen verwacht Cadans een groot personeelsoverschot als het in het jaar 2000 blootgesteld wordt aan de concurrentie van private verzekeringsmaatschappijen. De uitvoering van de sociale verzekeringswetten in gezondheidszorg en detailhandel is dan niet langer voorbehouden aan Cadans. Daarnaast heeft de instelling minder werk omdat door aanpassingen in de wetgeving minder mensen recht hebben op een uitkering. Onder druk hiervan heeft de directie een plan opgesteld dat voorziet in ingrijpende wijziging van de organisatie. Onderdeel ervan is dat de functie-inhoud van veel personeelsleden wijzigt. Door automatisering zullen ook functies vervallen. Verder gaat het vestigingsbeleid op de helling.

Het accent van de dienstverlening van Cadans komt te liggen op arbeidsbemiddeling in samenwerking met arbeids- en uitzendbureaus. Cadans heeft nu vijftig vestigingen, voorheen kantoren van BVG of Detam. De Arbeidsvoorziening heeft er ruim zestig in plaatsen waar Cadans straks ook eigen vestigingen wil hebben. Dat betekent dat sommige 'oude' kantoren worden samengevoegd of verdwijnen.

Gezien de aard van de dienstverlening van Cadans “mag aangenomen worden dat er alles aan gelegen is de herplaatsing van personeel goed te regelen”, aldus een woordvoerder.