Advies: informatie overheid digitaal

DEN HAAG, 22 NOV. Overheidsorganen zijn verplicht tot het verstrekken van informatie in elektronische vorm aan eenieder die daarom vraagt, en voor zover die in elektronische vorm beschikbaar is. Dit schrijft het Rathenau Instituut in een gisteren gepubliceerde rapportage aan het parlement over de elektronische toegankelijkheid van overheidsinformatie.

Het debat over de elektronische toegang tot overheidsinformatie is dit jaar in een stroomversnelling geraakt, vooral door de doorbraak van het Internet naar het grote publiek. Het parlement, een aantal ministeries, gemeenten en andere overheidsinstellingen bieden inmiddels een deel van hun publicaties aan via dit wereldwijde computernetwerk. Elektronische documenten zijn, in verhouding tot papieren stukken, met behulp van computerprogramma's sneller en gemakkelijker te doorzoeken.

In een tijdperk waarin de meeste overheidsinformatie elektronisch wordt aangemaakt, is het geen gunst, maar een recht van de burger om die informatie ook in elektronische vorm verstrekt te krijgen, redeneert het Rathenau Instituut. Dit recht is in wezen reeds in de Wet openbaarheid van bestuur verankerd. Het instituut werkt dit in zijn rapportage aan het parlement verder uit door te stellen dat de overheid bovendien haar elektronische informatie op een laag bewerkingsniveau moet aanbieden, tegen voorwaarden die voor iedereen gelijk zijn. Dit stelt onder meer uitgevers in staat op basis van die informatie nieuwe produkten - elektronisch of in druk - te ontwikkelen. Monopolies op de markt voor overheidsinformatie door exclusieve rechten van een of enkele uitgevers wil het instituut daarmee onmogelijk maken.

De overheid mag zelf geen handel gaan drijven met haar informatie, vindt het instituut. De informatie moet tegen maximaal de kosten van verstrekking beschikbaar worden gesteld, aldus de rapportage aan het parlement. Voor bijvoorbeeld een CD-ROM - verstrekkingskosten hooguit een paar tientjes - zou de overheid dus geen honderden of zelfs duizenden guldens in rekening mogen brengen. Op dit moment gebeurt dat overigens wel.