Winst CSM stijgt naar 201,6 miljoen, omzet 3 mld

ROTTERDAM, 21 NOV. Suiker- en levensmiddelenproducent CSM (van onder meer Hak, Honig en Brinta) heeft de nettowinst in het boekjaar 95/96 (per 30 september) zien stijgen van 186,5 miljoen naar 201,6 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat steeg van 269,7 miljoen naar 293 miljoen gulden.

De gang van zaken in het lopende boekjaar is “bevredigend”, zo maakte het concern gisteren bekend. Op de Amsterdamse effectenbeurs daalde de koers van het aandeel CSM vanmorgen. Beursanalisten noemde het resultaat van CSM, de afgelopen jaren steeds goed voor dubbele groeicijfers, “enigszins teleurstellend”.

De omzet van CSM ging met 11,2 procent omhoog naar 3.026 miljoen gulden. Het grootste deel van de stijging kwam voor rekening van de ingrediëntendivisie. Hiet trad een stijging op van 32,4 procent tot 1.147 miljoen gulden, vooral door overnemingen. De omzet van de levensmiddelendivisie steeg met 3,6 procent tot 1.275 miljoen gulden. Bij suiker deed zich een lichte daling voor van 3,2 procent tot 604 miljoen gulden.

Ook de stijging van het bedrijfsresultaat werd vooral bereikt door een forse toename bij de ingrediënten. Ook hierbij waren acquisities de belangrijkste oorzaak. De bedrijfsresultaten van de suiker- en de levensmiddelendivisie stegen licht.

Het concern, altijd op het overnamepad, heeft nog steeds een ijzersterke financiële positie. In het verslagjaar nam het eigen vermogen toe met 23 miljoen tot 948 miljoen gulden. Het eigen vermogen bedroeg daarmee 51,9 procent van het balanstotaal. De langlopende schulden namen af van 68,7 miljoen naar 57,8 miljoen gulden. De liquide middelen daalden van 349 miljoen tot 252 miljoen gulden.

CSM maakte gisteren bekend dat de huidige vice-voorzitter dr. J. Vink de opvolger zal zijn van topman ir. G. van Loon, die begin april volgend jaar zal opstappen als directievoorzitter. Opvallend is dat - in tegenstelling tot Van Loon zèlf - Vink niet binnen 'de suiker' carrière heeft gemaakt.