Uitstel overstap met eigen nummer

ROTTERDAM, 21 NOV. Klanten van PTT Telecom kunnen pas vanaf begin 1999 met behoud van hun eigen telefoonnummer overstappen naar een concurrent. Dit heeft minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) gisteren duidelijk gemaakt bij de uitreiking aan Telfort en Enertel van vergunningen voor de aanleg van een landelijk netwerk voor telecommunicatie.

De directeuren van Telfort (alliantie van NS en British Telecom) en Enertel (energie- en kabelbedrijven) hebben vanmorgen teleurgesteld gereageerd op het standpunt van de minister, maar leggen zich daarbij neer. “Het is een compromis”, aldus directeur A. Ketelaars van Enertel. “Het is alleen iets te veel aan de kant van PTT Telecom uitgevallen.” Onderzoek van organisatie-adviseur Moret Ernst & Young heeft uitgewezen dat het behoud van het eigen telefoonnummer voor veel (zakelijke) klanten een belangrijke voorwaarde is om de overstap naar een concurrent van PTT Telecom te overwegen.

PTT Telecom moet van Jorritsma zelf de kosten dragen voor aanpassingen in het netwerk die overstap met behoud van nummer mogelijk maken. Adviseur Moret schat de kosten van deze zogeheten nummerportabiliteit op omstreeks 30 miljoen gulden. Elke keer dat een klant zijn nummer wil overhevelen naar Telfort of Enertel zal PTT Telecom kosten in rekening brengen. Dit tarief ligt nog niet vast, maar zal volgens Van der Meulen van BT zal tussen de 10 en 15 gulden bedragen.

PTT Telecom heeft toegezegd zich in te spannen gebruikers die in eén keer een groot aantal telefoonaansluitingen willen overhevelen al in de loop van 1998 de mogelijkheid te bieden dit met behoud van telefoonnummer te doen. Directeur K. van der Meulen van British Telecom sprak vanmorgen de hoop uit dat deze zogeheten bloknummerportabiliteit door PTT Telecom begin 1998 geboden kan worden. Voor eenvoudige telefoonnummers, zoals de 0800-nummers moet PTT Telecom begin 1998 de overstap met behoud van telefoonnummer mogelijk maken.

“Je kunt geen ijzer met handen breken”, aldus Jorritsma gisteren in een toespraak. “Als de techniek eerdere implementatie niet mogelijk maakt is er sprake van overmacht.” Volgens Van der Meulen is British Telecom er binnen een jaar in geslaagd nummers overdraagbaar te maken.

Met de vergunning mogen Telfort en Enertel landelijk diensten aanbieden op het gebied van telecommunicatie.