Twee ton tekort Stadsschouwburg Amsterdam

AMSTERDAM, 21 NOV. De Stadsschouwburg in Amsterdam heeft vorig jaar een tekort opgelopen van ruim 190.000 gulden. De zaalhuur bracht minder op dan verwacht en de inkomsten van de bespreek- en garderobedienst vielen tegen. Ook waren de personeelskosten hoger dan voorzien.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de Stadsschouwburg over 1995 dat gisteren is goedgekeurd door de commissie cultuur. De gemeente Amsterdam kondigde eerder aan het tekort te dekken uit de algemene middelen. De commissie ging gisteren ook akkoord met de benoeming per 1 november van Henk van der Wolf tot interim-directeur. Hij volgt tijdelijk Cox Habbema op, die naar tv-producent IDTV is vertrokken.

De Stadsschouwburg kan rekenen op een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van ruim 9 miljoen gulden. Na het vertrek van het Nationale Ballet en de Nederlandse Opera naar het Muziektheater, krijgt de schouwburg een half miljoen gulden voor het programmeren van voorstellingen.

Door het gedeeltelijke vertrek van Toneelgroep Amsterdam vorig jaar, kende de gemeente nog eens 150.000 gulden extra toe. Zij legde de Stadsschouwburg ook een bezuiniging van ruim twee ton op, maar die is niet gehaald.