Turkije buigt niet voor eisen parlement EU

ANKARA, 21 NOV. Turkije weigert zich te conformeren aan de richtlijnen van het Europese Parlement dat de 40 miljoen ecu (85 miljoen gulden) die Ankara in het kader van het MEDA-fonds volgend jaar worden toegekend, slechts aan activiteiten mogen worden besteed die de democratie in Turkije ten goede komen of aan projecten van burgerorganisaties in het Koerdische zuidoosten van het land.

Volgens het Turkse semi-staatspersbureau Anatolie heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Tansu Çiller, dat meegedeeld aan Europees commissaris Hans van den Broek. Dat gebeurde in de wandelgangen van de ministerraad van de West-Europese Unie (WEU), afgelopen maandag in Oostende. De Turkse vertegenwoordiger in Brussel, Uluç üOzlker, heeft gisteren de gemengde commissie van het Europese en Turkse parlement eveneens van die beslissing op de hoogte gesteld.

Het Europarlement stemde vorig jaar in met een douane-unie met Turkije op voorwaarde dat er democratische hervormingen plaatshebben. Eerder dit najaar constateerde een meerderheid van de parlementariërs dat daarvan niets terechtkomt. Uit protest hiertegen werden de toegezegde gelden ter compensatie van het akkoord bevroren. Door een veto van Griekenland kon Ankara toch al niet over dit geld beschikken.

Tegelijkertijd besloot het Europarlement het geld uit het zogeheten MEDA-fonds - het Mediterrane programma van de EU - aan richtlijnen te binden. De steun van 40 miljoen ecu moet gaan naar projecten van burgerorganisaties, met name in het Koerdische zuidoosten van het land.