Topman Begemann verhoord inzake fraude

ROTTERDAM, 21 NOV. De Belgische justitie doet een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijk misbruik van subidies door de inmiddels failliete Boelwerf Vlaanderen. In dat kader is ook de top verhoord van Boelswerf's grootaandeelhouder, het beursgenoteerde Nederlandse Begemann, waaronder Begemann-voorzitter André Deleye.

Dit heeft de onderzoeksrechter W. van de Sype van de rechtbank in Dendermonde vanochtend bevestigd. “We onderzoeken mogelijke oplichting, valsheid in geschrifte en subsidiemisbruik.” Het onderzoek spitst zich toe op de vraag waar de 196 miljoen Belgische Francs (circa 10 miljoen gulden) is gebleven die de Boelwerf drie jaar geleden aan overheidssubsidie kreeg toegewezen voor herscholing van ontslagen personeel. Er bestaan ernstige vermoedens dat het geld nooit voor dit doel is aangewend. Het justitieel onderzoek strekt zich uit tot de top van Boelwerf en haar grootaandeelhouder Begemann, aldus onderzoeksrechter Van de Sype.

Volgens vakbondsbestuurder R. Stroobant van de Belgische socialistische vakcentrale ABVV zullen oudwerknemers van de Boelwerf voor wie de subsidie was bedoeld, volgende week een strafklacht indienen tegen de Boelwerf, Begemann en de Vlaamse regering, de andere aandeelhouder in de Boelwerf. “De subsidie moet terug naar degenen die er recht op hebben, en het restant naar de Vlaamse overheid”, aldus de vakbondsman vanochtend. De ABVV zal volgens hem tevens namens oudwerknemers beslag laten leggen op de 85 hectare grond waar de Boelwerf op stond.

Volgens Stroobant heeft de Boelwerf aangegeven dat ze de 10 miljoen gulden subsidie heeft gebruikt voor de omscholing 88 werknemers. Navraag onder de oud-werknemers leerde de vakbondsman echter dat niemand van de betrokkenen die omscholing heeft gekregen. “Bovendien was het bedrijf dat de omscholing voor zijn rekening nam, het eenmanszaakje GTI, een nepbedrijf en waren ook de facturen waarop de omscholing staat vermeld, vals”. De eigenaar van het bedrijf zit, mede in verband met deze zaak, al enkele weken in voorarrest.

Volgens Stroobant kan de subsidie op verschillende manieren oneigenlijk zijn gebruikt: het is gebruikt voor de doorbetaling van lonen en/of het is door grootaandeelhouder Begemann ingepikt. Stroobant bestrijdt overigens dat hij in dit verband de naam van Joep van den Nieuwenhuyzen heeft genoemd, de vroegere directeur-grootaandeelhouder van Begemann.

Onderzoeksrechter Van de Sype verwees vanochtend naar een artikel in het Belgische blad Knack van gisteren. Knack citeert uit vertrouwelijke nota's van de Europese Commissie en uit notulen van bestuursvergaderingen van Begemann. Volgens Knack is de tien miljoen gulden onder meer gebruikt voor salarissen van nog actief Boel-personeel, terwijl de Europese Commissie als voorwaarde voor de subsidieverlening had gesteld dat het geld alleen voor omscholing van ontslagen werknemers mocht worden gebruikt.

Knack schetst een beeld van een frauderende Begemann-topman. “Het kwam er op aan een bedrijf te vinden dat als scherm wou fungeren om die zogenoemde herscholing te organiseren”, aldus het artikel in Knack. “Begemann-baas André Deleye, zo blijkt uit de notulen van de bestuursvergadering, herinnerde zich nog de handige Lode Boeckx, een adviseur met wie hij bij de Kempense Kolenmijnen nog had samengewerkt. Die Boeckx had weer een maat, Marc De Cock, van Global Trading International (GTI), die voor de benodigde facturen kon zorgen. Waarop de Vlaamse overheid, medeplichtig zo niet schuldig door verzuim in deze affaire, ondanks de zevende Europese richtlijn, het geld overmaakte”, aldus het artikel in Knack.

De zaak kwam aan het licht toen GTI over de kop ging. Toen namelijk vond de Belgische belastinginspectie de omstreden facturen inzake de subsidie aan de Boelwerf. Volgens vakbondsbestuurder Stroobant zijn aan de kant van Begemann naast Deleye nog een aantal andere Begemann-functionarissen verhoord. Begemann-directeur Jeroen van den Nieuwenhuyzen bevestigde vanmiddag dat er voor zover hem bekend is onderzoek loopt naar “aanwending van subsidiegelden”.

    • Geert van Asbeck