TINA

In het artikel 'Shell-topman voorspelt de toekomst': TINA', (NRC HANDELSBLAD, 16 november) is sprake van “metaforen voor nu en de toekomst”. In de context van “drie onomkeerbare trends: een revolutie in de communicatietechnologie, globalisering en liberalisering” zegt de president-directeur [Cor] Herkströter van de Koninklijke Shell Groep het volgende: “Wij spreken over TINA: There Is No Alternative”.

Hiermee bedoelt hij vermoedelijk dat het bedrijfsleven (en de samenleving in het algemeen) geen andere mogelijkheid heeft dan zich neer te leggen bij de drie bovengenoemde trends en er het beste van moet maken. Hierin heeft hij vrijwel zeker gelijk. Hoe sneller dit in Nederland doordringt, hoe beter men kan gaan profiteren van de vele mogelijkheden die deze ontwikkelingen met zich meebrengen.

Het is echter wel opmerkelijk dat Herkströter in dit kader gebruikmaakt van de uitdrukking TINA: There Is No Alternative - een uitdrukking die al begin jaren tachtig in Groot-Brittannië is ontstaan ter ondersteuning van het regeringsbeleid van Margaret Thatcher.

Hieruit blijkt maar weer dat Nederland meer dingen uit de Angelsaksische wereld overneemt dan men vaak bereid is toe te geven.

    • Hendrik Meesman