Tijdens spitsuren vanaf komend jaar meer treindiensten

DEN HAAG, 21 NOV. Vanaf volgend jaar komen er in de spitsuren extra treindiensten. Minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) heeft dit gisteren aangekondigd.

Het gaat om een uitbreiding van de treindienst Amsterdam CS-Schiphol, van vier naar zes keer per uur; een versnelling van de treindienst Amsterdam CS-Den Haag met ruim tien procent (vijf minuten); twee keer per uur een aparte stoptrein Leiden-Den Haag-HS-Rotterdam; herinvoering van de treindienst Hoorn-Den Haag CS; het laten doorrijden van de stoptrein Den Haag CS-Rotterdam CS naar station Rotterdam Lombardijen.

Dat er extra spitsdiensten in het openbaar vervoer zouden komen, was al aangekondigd in 'Samenwerken aan bereikbaarheid', een plan ter bestrijding van de mobiliteitsproblemen dat op Prinsjesdag werd gepresenteerd. Het kabinet trekt hier vanaf 1998 twee miljard gulden extra voor uit. Bedoeling van de inzet van extra treinen en bussen is dat op file-gevoelige corridors meer alternatief vervoer beschikbaar komt.

Omdat dit spitsvervoer in de meeste gevallen onrendabel is, moet het worden gesubsidieerd. NS Reizigers heeft minister Jorritsma aangeboden de extra treindiensten voor te financieren, totdat zij er over twee jaar zelf geld voor uit kan trekken. De minister schrijft de Tweede Kamer nu dat zij op dit aanbod is ingegaan: “Het lijkt me ongewenst de kans voor extra voorzieningen in 1997 te laten lopen.”

Verder laat Jorritsma weten dat in samenspraak met minister De Boer (VROM) wordt gewerkt aan een 'plan van aanpak' om procedures die zijn gemoeid met de aanleg van infrastructuur te versnellen. Overigens zei zij maandag in een debat over toekomstige infrastructuur dat “ik zo langzamerhand het idee heb dat niet zozeer de procedures, maar de politiek zelf zorgt voor de grootste vertragingen”. De minister doelde daarbij onder meer op de politieke impasse rond de hogesnelheidslijn.

In haar brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister verder dat het inhaalverbod voor vrachtwagens dat nu op twee plaatsen wordt beproefd, wegens de gunstige resultaten vanaf volgend voorjaar op grote schaal kan worden ingevoerd. Medio 1997 zou dit verbod moeten gelden op ongeveer 240 kilometer autosnelweg, ongeveer tien procent van het totale rijkswegennet.

Over de totstandkoming van een metro-achtig vervoerssysteem ('light rail') in de Randstad zullen de komende tijd besluiten vallen. De gemeente Amsterdam heeft gisteren een concept voor regionale vormen van openbaar vervoer rond de stad aangeboden aan de Tweede Kamer. De gemeente Rotterdam presenteert maandag een 'RandstadRail-studie'.