Scholingsbureau eist 1,6 miljoen van sociale dienst

AMSTERDAM, 21 NOV. Het scholings- en begeleidingscentrum Didakt uit Gouda heeft recht op een schadeloosstelling van 1,6 miljoen gulden van de Amsterdamse sociale dienst. Als voorschot wegens gederfde inkomsten wil het centrum zeventigduizend gulden. Dit zei de advocaat van Didakt, W. Veldstra gisteren tijdens het kort geding dat Didakt tegen de sociale dienst had aangespannen.

In april 1993 werd Didakt door het Amsterdamse stadsdeel de Pijp aangetrokken om 125 langdurig werklozen te begeleiden naar de arbeidsmarkt. Met de interim-manager van het rayonkantoor van de sociale dienst werd een contract overeengekomen dat in april 1994 zou ingaan. Per kandidaat zou Didakt 19.000 gulden vergoed krijgen. De overeenkomst kreeg echter geen vervolg om dat omdat volgens de sociale dienst de interim-manager niet de bevoegdheid had deze te sluiten. Inmiddels had Didakt wel huur- en inrichtingskosten gemaakt.

In november 1995 jaar tekende de directeur van Didakt, P. de Lange, een nieuw contract waarmee hij zich verplichtte in het stadsdeel Zuid-Oost 35 lagdurig werklozen te scholen voor de arbeidsmarkt. Hij zou nu 14.600 gulden per kandidaat vergoed krijgen. Volgens Veldstra stuitte zijn cliënt op “aperte tegenwerking” van de sociale dienst en het rayonkantoor in Zuid-Oost. Daarop zag Didakt zich gedwongen de samenwerking te beëindigen. Het centrum staat op de rand van failissement, aldus Veldstra.

Volgens gemeenteadvocaat W. Wiarda staat niet vast dat de eerste overeenkomst met Didakt rechtsgeldig tot stand is gekomen. Hij wees er op dat die overeenkomst zonder medeweten van de sociale dienst was getekend, waarop de dienst deze overeenkomst nietig verklaarde.

Gedurende de werkzaamheden van Didakt in Amsterdam Zuid-Oost ontstond verschil van menig over de vraag of Melkert-banen ook onder het contract vielen. Volgens Wiarda wist Didakt “drommels goed” dat dit niet het geval was. Niet de gemeente is nalatig geweest maar Didakt zelf door geen kandidaten aan een reguliere baan te helpen, zo zei hij.