Protest van chauffeurs tegen vrije taximarkt

DEN HAAG, 21 NOV. Een kleine duizend taxichauffeurs hebben vanmiddag op het Malieveld in Den Haag geprotesteerd tegen de maatregelen die het kabinet wil nemen om de taximarkt te liberaliseren. Sommige chauffeurs hadden spandoeken bij zich of doodskisten op hun auto. Velen haastten zich op het kletsnatte veld naar de snackkar.

De ministers Jorritsma (Verkeer en Waterstaat), Wijers (Economische Zaken) en Zalm (Financiën) willen het standaardtarief voor taxiritten afschaffen, zodat de klant kan onderhandelen over de prijs van een rit. De limiet aan het aantal taxi's per stad moet worden opgeheven, zodat voortaan iedereen die een vergunning krijgt een taxibedrijf kan beginnen. Ook het verplichte 24-uursrooster moet verdwijnen, zodat elke chauffeur op elk moment kan rijden.

Verder willen de ministers de regionale vervoersgrenzen afschaffen, zodat chauffeurs ook in andere dan hun eigen stad op zoek kunnen gaan naar klanten. Doel van de maatregelen is vergroting van de concurrentie, verlaging van de taxiprijzen en verbetering van de service. Het kabinet bespreekt de plannen volgende week.

De chauffeurs zijn bang dat ze door de voorgestelde maatregelen gedwongen worden elkaar uit de markt te prijzen. Sommigen vrezen zelfs op die manier hun broodwinning helemaal te verliezen. “Er moet een basistarief komen waaraan iedereen zich houdt”, zegt een Amsterdamse chauffeur. “Anders concurreren we elkaar kapot.”

Ook zijn de chauffeurs boos over investeringen in hun wagens die door de nieuwe maatregelen te niet worden gedaan. Zo hebben velen een meter in hun auto die de ritprijs vaststelt, naar het door de overheid bepaalde tarief. Dat tarief zou nu weer worden afgeschaft.

De stoeten taxi's op weg naar Den Haag zorgden vanmorgen nauwelijks voor extra files. Alleen op de A13 (Rotterdam-Rijswijk) ontstond een file van 2 kilometer toen twee taxi's op elkaar reden. De file loste op nadat de chauffeurs hun auto's op de vluchtstrook hadden gezet. Uit Amsterdam kwamen ongeveer 400 taxi's naar Den Haag, uit Utrecht en Rotterdam ongeveer 150.

Enkele tientallen taxichauffeurs die in Rotterdam en Amsterdam waren achtergebleven reden uit solidariteit alleen klanten in spoedgevallen naar ziekenhuizen of openbaar vervoerpunten. Bij buitenlandse toeristen en zakenlieden leidde dit tot verwarring. Een groepje wachtenden stond vanmorgen verloren bij de standplaats van het Centraal Station in Amsterdam. Autochtone klanten hadden inmiddels hun toevlucht genomen tot de tram. Toen eindelijk een taxi arriveerde, verdrongen ze zich rond de chauffeur. Maar hij was onvermurwbaar: “Nee dames en heren, we staken vandaag. Dit was mijn laatste rit.”

De voorstellen van het kabinet vallen onder de Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW)-maatregelen, die zijn geënt op richtlijnen van de Europese Commissie die kartelvorming moeten tegengaan.