ORGANISATIE

Het in 1988 bescheiden begonnen IDFA heeft zich ontwikkeld tot een van 's werelds weinige, speciaal aan documentaires gewijde filmfestivals.

Het uitgangspunt dat Nederland weliswaar geen vooraaanstaand filmland is, maar wat betreft documentaires wel een belangrijke traditie heeft hoog te houden, is vruchtbaar gebleken. Het festival kende vorig jaar het recordaantal van 38.000 entrees, terwijl 667 buitenlandse gasten werden ontvangen. Dit jaar is er voor het eerst ook een filmmarkt aan het festival verbonden, Docs for Sale genaamd, waar kant en klare documentaires worden verkocht.

Ondanks de onmiskenbare bloei van IDFA maakt de organisatie zich zorgen. De laatste subsidietoezeggingen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (443.000 gulden per jaar) vormen weliswaar een substantiële verhoging ten opzichte van de 318.000 gulden van vorig jaar, maar blijven ernstig achter bij de 825.000 gulden waarop de organisatie had gehoopt. Het is, volgens directeur Ally Derks, relatief eenvoudig van diverse instanties projectsubsidies voor specifieke programma's te vinden. Maar de centrale organisatie is daarmee nog niet gefinancierd. Het blijkt dat documentaires, minder dan speelfilms, aantrekkingskracht uitoefenen op commerciële sponsors. De financiële benauwdheid leidt ertoe dat IDFA dit jaar voor het eerst niet met een feest zal worden afgesloten. Plannen voor het zelf distribueren van documentaires buiten de festivalweek zijn in de ijskast gezet.

'Stoelenschaarste' op het festival zal zich overigens dit jaar minder doen voelen. Met het in gebruik nemen van de grote en de kleine zaal van bioscoop Calypso - naast de gebruikelijke vertoningen in de zalen van Alfa en het Nederlands Filmmuseum - is het aantal bioscoopstoelen bij IDFA bijna verdubbeld. Op den duur blijft IDFA echter op zoek naar zalen. Calypso zal vermoedelijk volgend jaar worden gesloten, om plaats te maken voor de bouw van een nieuw theatercomplex. Ook de toekomst van de Alfa-bioscopen is onzeker. Het festival heeft een begerig oog laten vallen op de vele zalen van het historische City-complex, gelegen tegenover het festivalhoofdkwartier, theater De Balie. De outillage van City is echter uitsluitend afgestemd op het vertonen van 35-millimeter films. IDFA zou voor het gebruik van City dus zelf projectoren moeten kopen of huren die 16-millimeter en andere formaten kunnen verwerken - wat een zware financiële aderlating zou betekenen.