Omroepbestel

In 'Defensieve politiek nekt publieke omroep' (12 november) gaf Raymond van den Boogaard zijn weinig optimistische en welhaast gedesillusioneerde mening over de jongste kabinetsplannen op het gebied van de publieke omroep.

Over media wordt veel gezegd en geschreven, maar als gemene deler mag rustig worden vastgesteld, dat de uitvinders van het buskruit zich maar uiterst zelden onder de contribuanten bevinden. Het had Van den Boogaard dan ook gesierd als hij als kenner van omroep in Nederland bij uitstek niet had volstaan met het uitstorten van ongezouten kritiek, maar ook had aangegeven waarheen het naar zijn mening wèl zou moeten.

    • Stefan J. Wijers