Netelenbos toch tegen kleutertest op basisschool

ZWOLLE, 21 NOV. Staatssecretaris Netelenbos (Onderwijs) vindt een verplichte toets voor vierjarige kleuters aan het begin van de basisschool toch niet nodig.

Dit zei de bewindsvrouw vanochtend in Zwolle op een congres over voor- en vroegschoolse educatie. Eerder dit jaar pleitte de staatssecretaris nog voor een kleutertest. Zo'n verplichte test zou leraren helpen individuele onderwijsachterstanden van kleuters te bestrijden. Voor diegenen die slecht scoorden, zouden de scholen extra geld krijgen. Daarmee wilde Netelenbos af van het huidige systeem, waarbij extra geld voor scholen afhankelijk is van 'groepskenmerken': de hoeveelheid allochtonen op school bijvoorbeeld. Per jaar wordt op deze manier 400 miljoen gulden besteed aan het bestrijden van onderwijsachterstanden.

Om de dreigende ontwikkelingsachterstand van kinderen te constateren acht Netelenbos een kleutertest niet geschikt. Veel nuttiger is het volgens haar om de kennis te gebruiken van consultatiebureaus, die zorg geven aan zuigelingen en hun moeders. Zij moeten gemeenten wijzen op kinderen die al in een vroeg stadium achterop dreigen te raken, bijvoorbeeld als hun moeder verslaafd is. Vervolgens moet de gemeente ervoor zorgen dat deze kinderen naar voorschoolse voorzieningen gaan, zoals peuterspeelzalen.

“Alleen op die manier kunnen we die groepen in de samenleving bereiken die echt extra aandacht nodig hebben”, aldus Netelenbos. Op consultatiebureaus komen immers alle moeders met hun kinderen langs, “zelfs allochtone moeders die verder van hun man nergens heen mogen”. Peuterspeelzalen kunnen vervolgens de basisschool weer informeren over de ontwikkelingen van dat kind. Netelenbos loopt met haar uitspraken vooruit op een advies, dat begin december over de kleutertest zal worden uitgebracht. De voorzitter, de psycholoog Kohnstamm, liet onlangs blijken dat het geen zin heeft om kinderen op eventuele achterstanden te testen voor zij naar de basisschool gaan. De uitkomsten zijn onbetrouwbaar en bovendien bevestigt zo'n test alleen maar dingen over sociaal milieu en aanleg die al bekend zijn

Netelenbos zei desgevraagd: “Ik heb al overlegd. De zorgsector staat hier positief tegenover.” Een mogelijke belemmering is wel de bescherming op de privacy. Daar wil Netelenbos nog “iets op vinden”.