NAVO wordt het niet eens over duur mandaat IFOR-2

BRUSSEL, 21 NOV. De zestien ambassadeurs van de NAVO zijn er gisteren in Brussel niet in geslaagd een akkoord te bereiken over de duur van het mandaat voor de vervolg-vredesmacht voor Bosnië. De Verenigde Staten willen een mandaat van achttien maanden, met een aanzienlijke reductie van het aantal militairen eind volgend jaar, maar andere landen wilden zich niet daarop vastleggen.

Aanvankelijk werd uitgegaan van een mandaat van één jaar voor de opvolger van de huidige vredesmacht, IFOR. Consensus leek er gisteren wel te bestaan om het mandaat iedere zes maanden te herzien. Hoewel over de duur nog geen akkoord is bereikt, wordt er bij de NAVO van uitgegaan dat het nieuwe mandaat rond zal zijn voor het IFOR-mandaat op 20 december afloopt.

Eerder deze week bereikten de zestien NAVO-ambassadeurs een akkoord over de voortzetting van IFOR. De vervolgmacht zal zo'n 30.000 manschappen tellen, de helft van de omvang van IFOR begin dit jaar. Details zoals de taakomschrijving van IFOR-2 en de duur van het mandaat moeten nog worden ingevuld. Ook over de naam van de opvolger van IFOR (voluit Implementation Force) is nog geen akkoord bereikt. Met name de Verenigde Staten dringen aan op een nieuwe naam, om aan te geven dat het om een nieuwe operatie gaat. Zij stellen SFOR voor (Stabilization Force). Andere NAVO-landen voelen meer voor handhaven van IFOR omdat die naam al is ingeburgerd.

Het akkoord over de voortzetting van IFOR kon deze week worden bereikt nadat de Amerikanen eind vorige week in beginsel 8.500 militairen toezegden. Het Militair Comité van het Atlantisch bondgenootschap heeft opdracht gekregen het operationele plan verder uit te werken. De vervolgmissie zou bestaan uit drie multinationale brigades, geleid door respectievelijk de Verenigde Staten (Noordoost Bosnië), Groot-Brittannië (Zuidwest) en Frankrijk (Zuidoost). Nederland zal waarschijnlijk zo'n 1.300 man beschikbaar stellen voor de opvolger van IFOR. Ze zullen vallen onder Brits commando, zo zei minister Voorhoeve (Defensie) deze week tijdens een bijeenkomst van de West-Europese Unie (WEU) in Oostende. Tot zover onze correspondent.

De VS maken vandaag een begin met hun wapenleveranties aan het Bosnische leger. Een Amerikaans schip met wapens ter waarde van honderd miljoen dollar meert vandaag af in de Kroatische haven Ploce. De leverantie is weken vertraagd door een slepend conflict over een volgens Washington pro-Iraanse Bosnische onderminister. Zijn aftreden, gisteren, heeft de weg vrijgemaakt voor de leveranties. (Reuter)

    • Birgit Donker