LAATSTE VREKKENKRANT

“Wat ik mensen die willen consuminderen in ieder geval kan toeroepen is: mijd de horeca als de pest, weest voorzichtig met de liefde, dat kost handenvol geld, doe de auto weg en neem een volkstuintje.” Aldus Maarten 't Hart in een brief aan Rob van Eeden, die met Hanneke van Veen bekend staat als het 'Vrekkenechtpaar'.

Morgen brengt het stel na vijf jaar de allerlaatste 'Vrekkenkrant' op de markt. Hun doel was “zuinigheid en spaarzaamheid (weer) een goede naam te bezorgen”. Weliswaar is dat niet helemaal gelukt, maar “genoeg is genoeg”. In deze krant (te koop voor ƒ 5,-) zijn behalve het noodzakelijke afscheidswoord van de redacteuren en bijdragen van onder meer Prof. Jan Pen, weer veel tips opgenomen van en voor mensen die zich de genoegens van het leven of andere nuttige zaken gratis of voor bijna niks willen verschaffen.

Stichting Zuinigheid met Stijl, Buys Ballotstraat 27-B, Den Haag. Inl 070-3616826