Kritiek op rapport over CTSV afgewezen

DEN HAAG, 21 NOV. De Commissie-Van Zijl die onderzoek heeft gedaan naar de problemen bij het CTSV, verwerpt de kritiek van VVD en CDA op het eindrapport. Beide fracties vinden dat de commissie heeft nagelaten concrete aanbevelingen te doen om het toezicht op de sociale zekerheid te verbeteren.

Dat bleek gisteren bij het afsluitende debat over het onderzoeksrapport 'Heel het radarwerk'. De commissie onderzocht het functioneren van het College van Toezicht Sociale Verzekeringen, nadat begin dit jaar bleek dat er een conflict tussen bestuur en directie was ontstaan. In juni leidde dit tot het aftreden van de staatssecretaris Linschoten en het door hem aangestelde CTSV-bestuur.

Commissie-voorzitter Van Zijl (PvdA) gaf een andere intepretatie van de onderzoeksopdracht dan CDA en VVD voor ogen stond. Volgens Van Zijl is het niet aan diens commissie om verregaande aanbevelingen te doen, maar slechts “bouwstenen aan te dragen” in de vorm van een analyse. De Kamer moet wat Van Zijl betreft zelf de conclusies trekken “vanuit de eigen politieke invalshoek”. “Hoe harder de Kamer vraagt om harde aanbevelingen, hoe meer het zichzelf een brevet van onvermogen geeft”, meent Van Zijl.

De aanbevelingen die de Kamer van de commissie had willen horen, hadden vooral betrekking op de positie van het CTSV tussen het ministerie van Sociale Zaken enerzijds en de uitvoerders van de sociale zekerheid anderzijds.