KLM opent aanval op salaris 1.400 piloten

ROTTERDAM, 21 NOV. De KLM-directie heeft de aanval geopend op de salarissen van haar 1.400 piloten. In het kader van de zogeheten bezuinigingsoperatie 'Focus 2000' - waarbij de KLM een miljard wil bezuinigen op de kosten en een half miljard wil verdienen aan hogere opbrengsten - wordt van de vliegers een kostenreductie verwacht van 20 procent.

De KLM denkt hiermee 100 miljoen gulden te besparen. Dat bedrag zal vooral moeten komen door inlevering van salaris van de vliegers, maar kan ook gedeeltelijk worden bespaard door vluchten te gaan uitbesteden aan goedkopere partners. Dit is de vliegers gisteren tijdens werkoverleg met de directie meegedeeld.

De vliegers zullen de eisen van de KLM-directie niet klakkeloos slikken. “We zijn best bereid na te denken over efficiëncy-maatregelen voor de KLM maar vorig jaar is tijdens een eerder onderzoek al gebleken dat de KLM-vliegers goedkoper zijn dan hun collega's bij een belangrijke concurrent als British Airways”, zegt Benno Baksteen, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers. “We hebben dit jaar nog afspraken gemaakt met de KLM. Wordt daar aan getornd dan stevent de KLM op een nieuw concflict af.” Tijdens het overleg gisteren tussen vakbonden en KLM-directie werd verder gediscussieerd over Focus 2000, de bezuinigingsplannen die topman Pieter Bouw twee weken geleden bij de presentatie van de kwartaalcijfers bekendmaakte. Bouw sprak bij die gelegenheid over een 'nieuwe KLM', die er niet voor zal terugdeinzen zo nodig mensen te ontslaan en werk uit te besteden aan derden wanneer die goedkoper zijn dan de eigen organisatie.

Maar volgens de bonden heeft de KLM gisteren tijdens het werkoverleg die plannen enigszins genuanceerd. “Er zijn wat bezuinigingsdoelen gesteld die bepaalde afdelingen moeten halen. Pas wanneer blijkt dat die doelen onhaalbaar zijn, wordt gedacht aan verzelfstandiging van afdelingen”, zegt bestuurslid José Smeets van de Vervoersbond FNV. De vakbonden hebben gisteren nogmaals onderstreept dat zij absolute tegenstanders van het verzelfstandigen van onderdelen van de KLM zijn of van het uitbesteden van de werkzaamheden aan derden.

De KLM-directie heeft gisteren verder bekendgemaakt dat de passage-afdeling (afhandeling van passagiers) een bedrag van 800 miljoen gulden moet leveren aan de ombuigingsoperatie waarmee de KLM het bedrijfsresultaat binnen drie jaar met anderhalf miljard gulden wil verbeteren. De passagedivisie moet de helft van de 800 miljoen zien te halen uit bezuinigingen en de rest van het bedrag uit hogere opbrengsten.

KLM Cargo moet 300 miljoen aan de bezuinigingsronde leveren, waarvan 85 procent moet komen uit hogere opbrengsten. De technische dienst moet 200 miljoen ophoesten, een kostenreductie van 8 procent in drie jaar tijd. Van het cabinepersoneel wordt een salarisreductie gevraagd van 15 procent. De KLM schat dat dit 80 miljoen zal opleveren.

Tijdens het overleg heeft de KLM, vertegenwoordigd door de directeuren Den Hartog, Van Wijk en Woudenberg, bevestigd dat de vermindering van arbeidsplaatsen vooral zal plaatshebben bij staf en management. In die sector zijn gedwongen ontslagen zeker mogelijk. In januari moeten de plannen in het kader van Focus 2000 volledig zijn ingevuld. De divisiemanagers zullen de komende tijd besteden aan het uitwerken van de opdrachten die de directie hun heeft meegegeven.