Kabelaars: per regio advies over zenders

DEN HAAG, 21 NOV. De kabelexploitanten hebben bezwaar tegen de plannen van staatssecretaris Nuis (Media) om per gemeente een programmaraad in te stellen die hen moet adviseren over de invulling van het uit te zenden pakket. “Er moet een programmaraad komen per exploitant en niet per gemeente”, aldus de Vecai, de vereniging van kabelexploitanten.

Staatssecretaris Nuis heeft gisteren, mede namens minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat), een nota van wijziging op het wetsvoorstel Liberalisering Mediawet aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarin stapt Nuis af van het aanvankelijke voornemen om een verplicht basispakket met twaalf binnen- en buitenlandse omroepen in te stellen.

De doorgifte van de Nederlandse en Belgische publieke zenders blijft verplicht. De kabelexploitant moet verder in overleg met een op gemeentelijk niveau in te stellen programmaraad het eens worden over tien andere zenders in het basispakket dat moet bestaan uit tenminste vijftien televisiekanalen.

Volgens de kabelexploitanten is de wijziging van het wetsvoorstel “een stapje vooruit” ten opzichte van de vorige plannen. “Maar er kleven praktische bezwaren aan een gemeentelijke programmaraad. Als we bijvoorbeeld Casema nemen die in 118 gemeenten kabels heeft liggen, dan zouden er dus 118 programmaraden moeten worden ingesteld door de machtiginghouder. Dat lijkt me nogal ingewikkeld. Je kunt veel beter denken aan een soort regionale programmaraad”, aldus J. van den Beukel, jurist bij de Vecai.

Het verplicht door te geven aantal van vijftien televisie- en vijfentwintig radiokanalen had volgens de Vecai “wel wat minder gekund”. “Twaalf of dertien kanalen lijkt ons voldoende, dan hebben de exploitanten iets meer ruimte voor andere activiteiten”, aldus de Vecai. Omdat de kabelexploitanten meer vrijheid krijgen om het basispakket zelf in te vullen zullen vrijwel zeker de Nederlandse commerciële omroepen in de pakketen worden opgenomen.

De Tweede-Kamerfracties van D66 en de PvdA hebben positief gereageerd op de voorstellen van Nuis. “Maar we moeten oppassen voor een hoop gerotzooi en eindeloos overleg”, zegt De Koning (D66). “Misschien is een raad per regio een betere oplossing.”

Nuis stelt in de liberalisering van de Mediawet voorts voor om frequenties voor commerciële radiostations te veilen. Maar een meerderheid in de Tweede Kamer wil eerst een onderzoek naar de gevolgen hiervan.