Geen fusie nutsbedrijven in Zuid-Nederland

Delta Nutsbedrijven in Middelburg ziet voorlopig af van fusie met PNEM in Noord-Brabant en Mega in Limburg. Samengaan met de twee andere Zuidnederlandse nutsbedrijven heeft volgens Delta te veel negatieve effecten.

Een fusie zou het verlies van tweehonderd arbeidsplaatsen bij Delta betekenen, nu werken er vierhonderd mensen. De invloed van de Zeeuwse aandeelhouders op tarieven, milieu-aspecten en investeringen in regionale ontwikkelingen zou verder in een holding sterk aan belang inboeten, gezien het minderheidsaandeel van het Zeeuwse nutsbedrijf.

Delta, Mega en PNEM gingen eind 1993 een joint-venture aan, met de afspraak te bestuderen in hoeverre totale samenwerking mogelijk zou zijn. Een extern onderzoek leerde dat de nieuw te vormen holding als geheel het beste af zou zijn met een stringente taakverdeling: Noord-Brabant moest energie als speerpunt krijgen, Limburg zou zich op de ontwikkeling van telecommunicatie moeten storten en Zeeland zou de milieutechnologie moeten verfijnen.

Voor Zeeland betekent dat volgens Delta echter nauwelijks extra activiteiten. De keuze voor een hoofdkantoor in Brabant en het afstaan door Delta van kabelexploitatie- en telecomactiviteiten zou de helft van de huidige arbeidsplaatsen kosten. De aandeelhouders van Delta hebben zich inmiddels uitgesproken tegen een fusie. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben zich deze week achter dit besluit geschaard. De provincie heeft een belang van 50 procent in Delta.