Fransen verbaasd over late bezwaren EU-voorstel drugs

BRUSSEL, 21 NOV. Franse diplomaten hebben verbaasd gereageerd op het late tijdstip waarop Nederland met bezwaren is gekomen tegen de ontwerptekst van de richtlijn voor harmonisatie van het Europese drugsbeleid. Daarover hadden de ambassadeurs eerder deze maand in principe overeenstemming bereikt. Nederland heeft gisteren op een bijeenkomst van de ambassadeurs van de lidstaten van de Unie alsnog om veranderingen verzocht in een ontwerptekst over een gemeenschappelijk drugsbeleid.

Volgens Franse diplomaten zullen de ambassadeurs volgende week woensdag opnieuw bijeenkomen om te kijken of een compromis bereikt kan worden. Een dag later komen de Europese ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken bijeen om over de gezamenlijke drugsaanpak te beslissen.

De Nederlandse ambassadeur Bot heeft zijn collega's gisteren gezegd dat het Nederlandse kabinet geen dubbelzinnigheden wil in de tekst over de drugsaanpak. In Nederland wordt gevreesd dat aanvaarding van het ontwerp een aanslag betekent op het Nederlandse gedoogbeleid. Het nog op tafel liggende ontwerp is een compromis dat ruimte voor verschillende uitleg biedt. Nederland wil echter geen tekst die door de meerderheid van de Europese landen anders uitgelegd kan worden dan door Nederland zelf.

Nadat Nederland eerder instemde met het huidige document, vindt het nu dat het eigen beleid erdoor in gevaar komt. Staatssecretaris Patijn (Europese Zaken) zei deze week: “Wij zijn niet van plan om de Nederlandse coffeeshops op het offerblok van de Franse president te leggen.”

Nederland hoopt dat de wens om zoveel mogelijk overeenstemming over het drugsbeleid te bereiken de andere lidstaten ertoe zal brengen tekstwijzigingen te aanvaarden. Verwacht wordt dat Ierland als huidige voorzitter van de EU volgende week woensdag compromisvoorstellen zal doen. Van Franse kant wordt ontkend dat de huidige tekst een tegen Nederland gericht 'oorlogswapen' is. Frankrijk zou hebben willen voorkomen dat de drugskwestie het eerste halfjaar van 1997 het Nederlandse voorzitterschap van de EU zou kunnen verstoren.

Overeenstemming over een gemeenschappelijk drugsbeleid zou 'een wapenstilstand' kunnen betekenen bij de problemen tussen Nederland en Frankrijk. Nederland vreesde met name dat de top volgend jaar van staats- en regeringsleiders in Amsterdam begeleid wordt door internationale televisiebeelden van Amsterdamse coffeeshops.

    • Ben van der Velden