Fractieleiders grote partijen: Geen korting op onderwijs in nieuw kabinet

ROTTERDAM, 21 NOV. Een volgend kabinet zal niet verder bezuinigen op onderwijs. Onder de fractievoorzitters van PvdA, CDA, VVD en D66 gaan stemmen op juist meer geld voor onderwijs uit te trekken, voor basisscholen en onderzoek en ontwikkeling.

Dit bleek gisteren tijdens een discussiebijeenkomst tussen de fractievoorzitters van de vier grote partijen op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Anderhalf jaar voor de verkiezingen concluderen de fractievoorzitters eensgezind dat er op onderwijs voldoende is geschrapt. Over de bestemming van eventueel extra geld denken ze evenwel verschillend. PvdA en D66 willen voorrang geven aan investeringen in het basisonderwijs. De CDA'er Heerma bepleitte een “hoge prioriteit” voor het wetenschappelijk onderwijs. VVD-leider Bolkestein liet zich over deze vraag niet uit.

CDA-leider Heerma greep de discussie in Rotterdam aan voor een oproep om in een volgend kabinet onderwijs prioriteit te geven. Hij stelde dat het “afgelopen” moet zijn met snijden in onderwijs en kritiseerde het kabinetsvoornemen te korten op wetenschapsbudget, voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog. “We moeten het voor de economie van de kennis hebben, als we niet kunnen concurreren met lage lonen.”

Zijn oproep kreeg warm onthaal van de andere drie fractievoorzitters, Wallage, Bolkestein en Wolffensperger (D66). Ze willen net als Heerma een financiële impuls geven aan onderzoek en ontwikkeling. Dat zowel overheid en bedrijfsleven hier minder aan uitgeven, vindt Wolffensperger “een van de zwakke plekken van onze economie”. PvdA-fractievoorzitter Wallage wil dat bedrijven minimaal 250 miljoen gulden meer uittrekken voor onderzoek.

Extra overheidsgeld moet volgens D66 en PvdA vooral worden gestoken in het basisonderwijs. VVD-leider Bolkestein liet zich over de besteding van extra geld niet uit. Zijn partij wil een verdergaande sanering van de overheidsfinanciën en extra geld voor handhaving van de rechtsorde. Verder zetten de liberalen in op investeringen in de infrastructuur, waaronder zij ook het onderwijs scharen.

Minister Ritzen (Onderwijs) vindt de fractievoorzitters nog te voorzichtig in hun uitlatingen, zo reageerde hij vanmorgen. De bewindsman wil dat een volgend kabinet meer geld uittrekt voor onderwijs en onderzoek.