Drugs

Thom de Graafs verhelderende bijdrage (NRC HANDELSBLAD, 18 november) over het Nederlandse drugsbeleid en de Franse tegenvoorstellen, gaat helaas mank aan politieke coherentie.

Op zijn analyse is, gezien vanuit een progressieve fractie als D66, weinig aan te merken. Maar Nederland omvat meer dan D66 en Europa is zelfs nog vele malen groter. Als men zich tot Nederland beperkt vertegenwoordigt De Graafs pro-drugspleidooi slechts een minderheid. Voor een evenwichtige positiebepaling had hij toch minstens het onderzoek van de Erasmus Universiteit erbij moeten betrekken. Daaruit blijkt dat 82 procent van de Nederlandse bevolking drugs wezenlijk verkeerd vindt (zie NRC HANDELSBLAD, 9 november 1995). Het publieke draagvlak van De Graaf is blijkbaar flinterdun. Het Nederlandse publiek wil een 'keiharde' aanpak. Zowel binnen Nederland als binnen het grotere Europese kader is het nauwelijks meer een vraag hoelang nog De Graaf cum suis, tegen de stroom kunnen oproeien.

    • Jules J.J.A. van Rooyen