Content neemt aandelen van S. Tóth over

ROTTERDAM, 21 NOV. De aandeelhouders van uitzendbureau Content hebben tegen de zin van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) ingestemd met de inkoop van aandelen door het bedrijf van grootaandeelhouder S. Tóth.

De VEB pleitte gisteren op een aandeelhoudersvergadering tegen de inkoop, omdat er een belangenconflict bestaat tussen de positie van Tóth en de overige aandeelhouders en het tijdstip van de inkoop bovendien doet vermoeden dat verhoging vande aandeelhouderswaarde niet het belangrijkste motief was.

Tóth besloot twee weken geleden haar meerderheidsbelang in Content deels te verkopen aan beleggers. Zij houdt 10 procent van de aandelen van Content. In het kader van de verkoop besloot Content ook eigen aandelen in te kopen. Door deze inkoop daalt het aantal aandelen en stijgt de winst per aandeel, het financiële kengetal waaraan de beurs en de beleggers veel aandacht besteden. De ingekochte effecten (5 procent van het totaal uitstaande aandelenkapitaal) komen uit het bezit van Tóth.

Directeur drs. P. de Vries van de VEB vindt het voor de andere aandeelhouders van Content niet aantrekkelijk dat effecten worden ingekocht net nu de koers van Content records bereikten en deze koerstijging blijkbaar ook reden was voor de grootaandeelhouder om haar belang te reduceren.

“Als met de inkoop van eigen aandelen een verhoging van de winst per aandeel wordt nagestreefd had men hiertoe veel eerder kunnen en moeten besluiten”, vindt De Vries. In 1994 was de koers van de aandelen Content volgens hem ongeveer eenderde van de prijs van 70 gulden nu. Daardoor kostte een inkoop van 5 procent van de aandelen toen ruim 6 miljoen gulden en nu meer dan 19 miljoen gulden.

“Het verbaast mij dat de commissarissen van Content dit hebben goed gekeurd”, zegt De Vries, al valt er formeel tegen de besluitvorming niets in te brengen, zo erkent hij. “Wij moeten het principiële geluid laten horen.” Hij ziet een belangentegenstelling tussen Tóth als bestuursvoorzitter en grootaandeelhouder en het belang van de overige beleggers.

Op de aandeelhoudersvergadering stemde Tóth naar zijn zeggen met haar resterende aandelenbelang voor de inkoop, terwijl de nieuwe aandeelhouders, die een deel van het pakket vorige week kochten, geen enkel belang hadden om tegen te stemmen.

Volgens De Vries heeft de inkoop van aandelen door Content als gevolg van de positie van Tóth een ander karakter dan eerdere vergelijkbare transacties, waarbij onder meer DSM, Vendex en KBB aandelen inkochten. Bij DSM keerde de VEB zich overigens ook tegen de gekozen financiële constructie, omdat een deel van de ingekochte effecten feitelijk werd omgezet in nieuwe preferente aandelen.