Clinton wil 'duurzame' relatie China

PEKING, 21 NOV. De Amerikaanse president Clinton heeft gezegd dat de VS streven naar samenwerking met China en niet uit zijn op isolering van het land. Zijn minister van Buitenlandse Zaken, Warren Christopher, heeft vandaag in Shanghai de Chinese regering opgeroepen “de historische kans” op nieuwe samenwerking met de VS te aan te grijpen.

President Clinton deed zijn uitspraak gisteren tijdens een formeel bezoek aan Australië, op het moment dat Christopher gesprekken hield met Chinese regeringsleiders in Peking. Volgens de Amerikaanse president, die zondag een ontmoeting heeft met zijn Chinese ambtgenoot Jiang Zemin in Manila, hebben de VS behoefte aan “duurzame betrokkenheid” en zijn zij geenszins van plan China “in te dammen”, hetgeen in het verleden voortdurend door China is gesuggereerd. “Ik heb het voornemen een hoop energie en moeite te steken in de opbouw van de betrekkingen met China”, aldus Clinton na afloop van een ontmoeting met premier John Howard in Canberra.

De uitspraken van Clinton kregen vanochtend uitgebreide aandacht in een voorpagina-artikel in het officiële Engelstalige dagblad China Daily. Zowel China als de VS hebben na een lange periode van bekoeling behoefte aan de verbetering van de wederzijdse betrekkingen. Washington en Peking kwamen recht tegenover elkaar te staan na het informele bezoek van de Taiwanese president Lee Teng-hui aan de VS vorig voorjaar. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie. De verhoudingen tussen de twee regeringen raakten dermate ontwricht, dat beiden nu hun uiterste best doen de broze contacten, die sinds de zomer aan de beterende hand zijn, te consolideren.

Ondanks de positieve toon van Clinton en Christopher resten nog veel problemen die het wankel evenwicht tussen China en de VS zouden kunnen verstoren. Zo dreigt China begin volgende maand met handelsmaatregelen wanneer de VS weigeren strafsancties tegen China te herroepen. Washington heeft Peking beschuldigd van illegale textielhandel via Hongkong. Ook neemt China het de VS kwalijk dat het 's lands lang gekoesterde wens toe te treden tot de Wereldhandelsorganisatie WTO blokkeert. China wil onder gunstige voorwaarden, als ontwikkelingsland, worden toegelaten, hetgeen de VS onacceptabel vinden.

China en de VS zijn in het verleden ook voortdurend gestruikeld over de kwestie Taiwan en de mensenrechtensituatie in China. Volgens Jiang Zemin, tijdens zijn ontmoeting met Christopher gisteren, kan herhaling voorkomen worden wanneer de VS zich afzijdig houden van beide kwesties. Christopher zei dat “ieder land eigen oplossingen moet vinden voor dit onderwerp” zolang “de waardigheid van het individu wordt gegarandeerd.”