BOEKEN

Claiming the real, B. Winston, British Film Institute (1995), ƒ 44,95, ISBN 0-085170-464-6. Documentairemaker, onder andere van Granada-TV's World in action, over de ethiek van de documentaire. De techniek maakt het mogelijk het beeld steeds meer te laten 'liegen' en dat komt het medium televisie, dat bij uitstek een afkeer heeft van 'naturalisme', buitengewoon goed uit.

Scenarioschrijven voor documentaires, H. Suèr (1996), ƒ 24,50, ISBN 90-6825-183-X. Subsidiegevers vergen bijna altijd van de documentairemaker een scenario en het gevaar dreigt dat meer en meer elke verrassing en improvisatie uitgesloten zijn. Ex-omroepman Suèr beschrijft hoe een scenario te vervaardigen dat voldoende vaag is om problemen bij vervaardiging van de documentaire te voorkomen.

The art of record, J. Corner (1996), ƒ 33,55, ISBN 0-08195-6290-4. Dat het medium zelf de waarheid verdraait, en er zelfs in de meest authentiek aandoende documentaire sprake is van fictionele elementen, is een onuitputtelijk onderwerp voor de schrijvers van boeken over documentaires. Ook deze inleiding gaat over deze kwestie. Behandeld wordt de geschiedenis van de 'etnografische film', die aan de basis ligt van het genre. Het werk van een reeks van filmmakers wordt aan een diepgravend en kritisch onderzoek onderworpen.

Fields of vision, Leslie Deveraux en Roger Hillman (1996), ƒ 42,50, ISBN 0-520-0824-8. Zie voorgaande boek. Daarnaast wordt aandacht besteed aan beeldvorming dankzij vroege documentaires over vreemde volkeren, en het ontstaan - in de jaren twintig - van opvattingen over de voorkeuren van vrouwelijke toeschouwers.

Perspektiven des Dokumentarfilms, Manfred Hattendorf (1996), ƒ 72, ISBN 3-88295-213-X. De authenticiteitsbeleving van een kijker naar een documentaire hangt niet zozeer samen met het waarheidsgehalte van het getoonde, maar van de toegepaste filmische middelen.