Wijsbegeerte behoorlijk tot goed

ROTTERDAM, 20 NOV. De kwaliteit van de opleidingen in de wijsbegeerte aan de acht universiteiten waar dit vak wordt gegeven, is behoorlijk tot goed.

Dit schrijft de visitatiecommissie onder leiding van prof. dr. C. Steel in haar rapport dat gisteren is aangeboden aan de Vereniging van samenwerkende universiteiten VSNU.

De instroom van studenten bij de opleidingen wijsbegeerte daalt langzaam. Zo daalde het aantal voltijdsstudenten aan de Universiteit van Amsterdam van 382 in 1990 tot 305 in 1995. Ook de instroom van het aantal voltijds eerstejaarsstudenten aan deze universiteit daalde van 98 in 1990 tot 75 in 1995. Ook aan de andere universiteiten neemt het aantal studenten in de wijsbegeerte af.

De visitatiecommissie verwacht dat de grootste daling zich zal voordoen bij de zogenoemde 'dubbelvakstudenten'. Dat zijn studenten die wijsbegeerte studeren naast een andere studie. Als oorzaak van deze tendens wordt het huidige studiefinancieringsbeleid genoemd.

De visitatiecommissie acht het van belang dat wijsbegeerte in combinatie met een andere wetenschap kan worden beoefend. Dubbelvakstudenten zijn vaak ook de beste studenten.

De visitatiecommissie raadt de faculteiten aan om op inventievere wijze gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn om studenten alsnog een dubbel doctoraal te laten behalen. De mogelijkheid om een dubbel doctoraal te behalen bestaat met name in het kader van de vijfjarige opleiding tot wijsgeer van een bepaald wetenschapsgebied.

De huidige opleidingen wijsbegeerte in Nederland zijn tamelijk eenvormig, zo constateert de visitatiecommissie. Profilering van opleidingen heeft doorgaans pas in de doctoraalfase plaats. De commissie is van oordeel dat er best meer variatie mag zijn in de door de universiteit te verzorgen opleidingen.