Werkruimte

Infographic: Kantoormedewerkers bij het bankwezen hebben met een vloeroppervlakte van 35 vierkante meter per persoon de grootste werkruimte. Werknemers in de bedrijfssectoren zeevaart en bouwnijverheid hebben de kleinste kantooroppervlakte tot hun beschikking.

De zakelijke dienstverleners en het bankwezen zijn samen goed voor bijna 30 procent van de kantorenmarkt. Zeevaart en bouwnijverheid zijn, met respectievelijk drie procent en twee procent, de kleinste partij.

Ten opzichte van 1994 is het aantal vierkante meters per werknemer gestegen. Dat komt onder andere door een verbetering van het gemiddelde functieniveau. Dat gaat meestal gepaard met meer kantoorruimte. Een andere factor is dat bij verhuizing door bedrijven vaak meer kantoorruimte per persoon wordt berekend. Nieuwe kantoren worden ruimer bemeten met het oog op groeimogelijkheden.

Gemiddeld groeide de kantooroppervlakte in de bedrijfssectoren van deze grafiek ten opzichte van 1994 met acht procent, terwijl het aantal medewerkers in deze kantoren daalde met ruim één procent. Toenemende detachering van personeel door bedrijven en het zich beperken tot kernactiviteiten zijn enkele oorzaken van deze tegengestelde ontwikkeling.

    • Marco van Baardwijk