Toch extra geld Europese netwerken

BRUSSEL, 20 NOV. Er komt toch extra geld voor de zogeheten transeuropese netwerken (TEN's), grote infrastructuurprojecten als hoge snelheidslijnen. Daartoe hebben de Europese ministers voor begrotingszaken gisteren besloten na wensen daartoe het Europese Parlement.

De ministers hebben op de begroting voor volgend jaar 100 miljoen ecu uitgetrokken voor de TEN's. Het bedrag dat de begrotingsministers vrijmaakten voor de infrastructurele netwerken is veel minder dan de 1 miljard ecu die de voorzitter van de Europese Commissie, Santer, eerder dit jaar had gevraagd. De TEN's vormen het speerpunt van Santer's ambitieuze 'vertrouwenspact' voor de werkgelegenheid. De Europese ministers van financiën besloten vorige maand helemaal geen extra geld uit te trekken voor de TEN's. Op aandrang van het parlement, beslisten de budgetministers gisteren toch 100 miljoen ecu vrij te maken.

Volgens het Europees Parlement was op de begroting voor 1997 in totaal 300 miljoen ecu te weinig uitgetrokken voor de Transeuropese netwerken, voor onderzoek en voor Noord-Ierland. Ook besloten de budgetministers gisteren 100 miljoen ecu uit te trekken voor Noord-Ierland en 74 miljoen voor onderzoek.

Volgens D66'er Brinkhorst doen de ministers pogingen de bevoegdheden van het Europees Parlement te beperken. Maar staatssecretaris Patijn (Europese Zaken) zei dat hij van de kritiek van Brinkhorst geen nacht wakker zou liggen. De Europese begroting is één van de weinige onderwerpen waarop het Europees Parlement een directe invloed kan uitoefenen. Volgens rapporteur Brinkhorst is het een zaak van principe dat hij meer vrijheid voor het Parlement wil om met begrotingsposten te schuiven. De ministers weigerden dit echter, omdat de angst bestond dat hierdoor de uitgaven zouden stijgen.

De budgetministers besloten alsnog zelf de begroting te wijzigen. Daardoor kreeg het Europees Parlement vrijwel geheel zijn zin. In plaats van 300 miljoen ecu die het Parlement wenste, hebben de ministers 274 miljoen ecu vrijgemaakt.