Operatie Slak

Foto: PARIJS - Franse vrachtwagenchauffeurs gingen vandaag door met hun blokkades. De 'Operatie Slak' zorgde voor grote opstoppingen. De eerste sneeuw overviel daarbij zowel het overige verkeer als de chauffeurs. Eén trucker werd bevroren in zijn cabine gevonden. Van Bordeaux (foto) tot Caen, en van Clermont-Ferrand tot de snelweg Parijs-Lille stond het verkeer uren vast. De chauffeurs protesteren al weken tegen de verhoging van de accijns op diesel èn tegen hun 'miserabele' werkomstandigheden. Zij klagen dat het aanzien van hun métier gestaag achteruit is gegaan. Dat blijkt uit opiniepeilingen, verkeersmaatregelen en de jongste accijns-maatregel. Vannacht mislukten de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers opnieuw. De bonden eisen verlaging van de pensioenleeftijd naar 55 jaar (nu 60). Ook willen ze dat beter rekening wordt gehouden met de geldende rij- en rusttijden- regelingen. Volgens de actievoerende chauffeurs kunnen zij zich zelden permitteren zich te houden aan de maximale tien uur per dag. De toenemende Europese concurrentie maakt dat langere ritten tegen mindere marges moeten worden gereden. In 1982 dwongen de truckers voor hun bazen met harde blokkades een verlaging van de accijns en de vennootschapsbelasting af.

(Foto Reuter)