NAM: grote renovatieorder Stork GLT

ROTTERDAM, 20 NOV. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gunt de order voor renovatie en het installeren van compressoren op het grote aardgasveld in Slochteren (Groningen) aan een consortium van Stork, het Duitse concern Siemens en het Japanse bedrijf Yokogawa.

Dit hebben NAM en het consortium Stork GLT (Groningen Long Term) vanochtend bekendgemaakt. De totale investering in de renovatie van de installaties op het gasveld en het onderhoud over een periode van 25 jaar bedraagt 3,2 miljard gulden. Het project zal naar schatting 10.000 manjaren werk opleveren.

De NAM (dochtermaatschappij van Shell en Esso) die het gasveld exploiteert en Stork GLT hebben een intentieverklaring getekend voor uitvoering van het eerste deel van het project: verniewing van 11 van de 29 produktie-installaties in Slochteren. Die order vertegenwoordigt een bedrag van ruim 1 miljard gulden. De partijen zullen naar verwachting in februari a.s. het contract daarvoor tekenen. In dat contract wordt volgens de woordvoerder van Stork GLT een aantal opties opgenomen. Een daarvan is dat, wanneer de prestaties van het consortium goed zijn, ook de rest van het project aan Stork GLT wordt gegund.

Drie bedrijven van Stork (industriële dienstverlening en machinebouw) zorgen voor het ontwerp van de nieuwe installaties, de constructie en de levering van compressoren. Dat zijn Delaval Stork, Stork Comprimo en Sork ICM. Het Japanse concern Yokogawa verzorgt de elektronische instrumentatie (controle- en sturingsapparatuur voor het aansturen van de compressoren en kleppen) en Siemens levert de elektromotoren die de compressoren aandrijven.

Stork GLT zal een nieuw bedrijf onder dezelfde naam oprichten dat in de provincie Groningen wordt gevestigd. De eerste lokatie van de renovatie, bij het kerkdorp Tjuchem in de gemente Slochteren, moet in de winter van 1998-1999 gereed zijn.

De renovatie moet voor de komende decennia de sleutelrol die het grote Slochterenveld in het Nederlandse aardgasbeleid vervult, blijven waarborgen. De produktie sinds het begin van de jaren '60 heeft de druk in het veld sterk verminderd. Een van de belangrijkste onderdelen van het werk is de installatie van compressoren die de druk weer opvoeren. Deze pompinstallaties worden op de pijpleidingen die het gas afvoeren, geplaatst. Daardoor neemt de druk in de produktieschachten toe en kan er op den duur meer gas uit het veld worden gewonnen. Delaval Stork, de enige Nederlandse compressorenfabriek, zal de compressoren voor het project leveren.

Stork GLT is een nieuw type consortium in Nederland. In plaats van de tot nu toe gebruikelijke werkwijze, waarbij partners een aanbieding doen en na de gunning toelevernaciers inschakelen, hebben de deelnemende bedrijven, die zelf de belangrijkste componenten leveren, een compleet uitgewerkt plan voor de technische uitvoering van het project aan de NAM gepresenteerd. In de overeenkomst tussen NAM en Stork GLT wordt ook het principe voor een nieuw partnerschap beschreven, waarbij een bonus/malus-systeem geldt. De bedoeling is dat Stork GLT een bonus krijgt als het project perfect en sneller wordt opgeleverd dan is voorzien, en dat het consortium deelt in tegenvallers zoals een latere oplevering of technische onvolkomenheden.