Leider Rwanda: vredesmacht onnodig

KIGALI, 20 NOV. Rwanda heeft vandaag onderstreept dat een internationale vredesmacht voor Oost-Zaïre “niet meer nodig is”. President Paul Kagame zei op een persconferentie in Kigali dat door de leegloop van de vluchtelingenkampen vanaf eind vorige week de situatie dusdanig is veranderd dat een vredesmacht overbodig is geworden. “We moeten geen middelen verspillen aan een nutteloze missie”, aldus Kagame.

De Rwandese regering zegt de distributie van hulp en de herintegratie van de repatrianten volledig zelf aan te kunnen. In Rwanda aanwezige internationale hulporganisaties worden door Kigali min of meer op een zijspoor gezet. De naar schatting 500.000 à 700.000 repatrianten die nu onderweg zijn, krijgen van de regering het advies zo snel mogelijk naar huis te gaan.

Kagame, die alom wordt gezien als de sterke man van Rwanda, heette verdere humanitaire hulp voor de teruggekeerde vluchtelingen van harte welkom, maar een eventuele begeleiding van de hulp door troepen wees hij van de hand. Hij voerde niet alleen praktische argumenten aan, maar zei ook een vredesmacht “verdacht” te vinden. Hij legde niet uit wat hij bedoelde. Aangenomen wordt dat hij verwees naar de Franse Opération Turquoise in juni en juli 1994, toen Franse troepen de aftocht dekten van de Hutu-milities uit Rwanda naar Zaïre. In het voorjaar van 1994 richtten deze milities een genocide aan onder de Tutsi's. De huidige door Tutsi's gedomineerde regering in Kigali koestert sindsdien een groot wantrouwen tegen elke operatie waarbij Fransen zijn betrokken. Tot zover onze correspondent.

De VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR) zegt dat in Zaïre nog ten minste een half miljoen Rwandese vluchtelingen verblijven. Het merendeel zou zich bevinden ten zuiden van het Kivu-meer, rond de steden Bukavu en Uvira. In de buurt van Goma zouden nog 200.000 vluchtelingen zijn achtergebleven. “Er zijn nog honderdduizenden mensen. We doen ons best hen te lokaliseren, maar verscheidene duizenden zijn voor de gevechten gevlucht, de heuvels in”, zei Peter Kessler, woordvoerder van UNHCR, vandaag.

De landen die vorige week hebben ingestemd met deelneming aan een militaire interventie in oostelijk Zaïre, komen vanmiddag in New York bijeen. Het ingelaste spoedoverleg, een initiatief van de Canadese regering, moet helderheid scheppen over van de toekomst van de missie nu Canada zelf, de Verenigde Staten en andere landen het nut van een militaire interventie niet meer zien. De militaire bijeenkomst die morgen in het Duitse Stuttgart zou plaatshebben, is verzet naar vrijdagmorgen. Eerst moet de uitkomst van het New-Yorkse overleg bekend zijn. (AP, AFP, Reuter)