Kamer tegen plan nachtvluchten op Beek

DEN HAAG, 20 NOV. Een krappe meerderheid in de Tweede Kamer is tegen het kabinetsbesluit om nachtvluchten toe te staan op het Limburgse vliegveld Beek. PvdA, D66, GroenLinks, SP en de kleine christelijke fracties zijn tegen 950 starts en landingen per jaar in de “randen van de nacht”; de periode tussen elf en één uur 's avonds en tussen half zes en zes uur 's ochtends.

Vrijwel alle partijen wezen er gisteren in het Kamerdebat op dat door het toestaan van vluchten tijdens het begin en het einde van de nacht op Beek het moeilijk wordt om principiële bezwaren aan te voeren tegen nachtvluchten in het holst van de nacht, ook op andere regionale vliegvelden. “Een beetje nachtvluchten is net zoiets als een beetje zwanger”, aldus P. Rosenmöller (GroenLinks). VVD-minister Jorritsma (Verkeer) bestreed dat er van het besluit over Beek een precedentwerking zou uitgaan. “We zullen elk geval op zijn eigen merites beoordelen.”

De Kamer is verdeeld over de vraag wat er vervolgens wel op Beek moet gebeuren. Het Kamerlid F. Crone (PvdA) diende een motie in waarin wordt voorgesteld het exploitatietekort van 38 miljoen gulden per jaar dat ontstaat door het verbieden van nachtvluchten te dekken door een bijdrage van de rijksoverheid en door tien gulden te heffen op kaartjes voor chartervluchten die gedurende de dag van Beek zullen vertrekken. D66 vindt deze oplosssing echter te kostbaar. D66 is tegen de aanleg van de nieuwe oost-westbaan en wil het bedrag dat daarvoor zou worden besteed, gebruiken om de werkgelegenheid in Limburg op andere manieren te stimuleren. Woordvoerder N. van 't Riet sluit niet uit dat Beek op termijn zal moeten sluiten.

Minister Jorritsma heeft de PvdA-motie “zeer sterk ontraden”. Ze liet doorschemeren dat het kabinet de motie naast zich neer zal leggen, mocht die worden aangenomen. Jorritsma zei desgevraagd dat een Kameruitspraak om geen nachtvluchten toe te staan onder de grens ligt van wat ze acceptabel acht. “Voor mij zit er niet veel rek in.”

Volgens de minister zal het voornemen van de PvdA resulteren in een permanent exploitatietekort voor Beek. “De PvdA zegt: leg maar een baan aan en of het vliegveld ooit rendabel wordt, zal ons worst zijn.” Chartermaatschappijen zouden, volgens de minister, door het extra tientje per ticket gaan uitwijken naar concurrerende luchthavens.

Het CDA is ook tegen het kabinetsbesluit, maar de partij vindt juist dat er meer nachtvluchten nodig zijn om op Beek de werkgelegenheid te stimuleren. Bovendien had het kabinet de voorkeur van Provinciale Staten in Limburg moeten volgen, meent het CDA.

Alleen de VVD steunt het kabinetsbesluit. Volgens woordvoerster Verbugt heeft het kabinet een goede balans gevonden tussen het beperken van de geluidsoverlast en het stimuleren van de werkgelegenheid op het vliegveld.