Ir. J.T.G. Schutten

Ir. J.T.G. Schutten is met ingang van 1 januari 1997 benoemd tot sectordirecteur IBC Vastgoed van Koninklijke IBC. Schutten is sinds 1975 in dienst bij woningbouwer Muwi, de huidige sector Woningbouw van Koninklijke IBC. Momenteel vervult Schutten de functie van sectordirecteur Woningbouw.