Franse belastingvoordelen geschrapt

PARIJS; 20 NOV. Frankrijk schaft de belastingvoordelen van 72 beroepsgroepen af. Passementmakers, wevers, croupiers, dirigenten, piloten, pijpenreinigers, journalisten, kartonsnijders en mannequins verliezen het aan hun beroep verbonden voorrecht 10 to 40 procent van hun inkomen af te trekken voor belasting.

De maatregel past in het grootse voornemen van de regering-Juppé een eind te maken aan het struikgewas van priviliges en speciale regelingen waar lobbies in de loop der jaren achtereenvolgende regeringen toe hebben weten te verleiden. Ondanks zware protesten ging de Assemblée Nationale gisteren voorlopig akkoord met het wetsontwerp. Over drie weken praat de Kamer opnieuw over het definitieve voorstel. Minister Lamassoure (begrotings- en belastingzaken) moet nog met een aanvullend voorstel komen om de pers tegemoet te komen. De journalisten hebben zich het meest verzet.

De 28.000 Franse journalisten zeggen dat het schrappen van de 30 procent forfaitaire aftrekpost voor beroepskosten (geplafonneerd op 50.000 francs, 16.500 gulden) hen onevenredig zwaar treft. Toen de regeling vlak na de Tweede Wereldoorlog werd getroffen door de gaullistisch-communistische coalitie was dat bedoeld om de zwakke persorganen te verlichten in hun loonkosten. Sindsdien hebben de cao's die 30 procent automatisch ingepikt. Vooral de vele lager betaalde journalisten worden ineens op pittige verhogingen van hun inkomstenbelasting gezet, soms tot 60 procent ineens voor vrijgezellen.

Lamassoure kreeg de Kamer alleen mee door te beloven een 'moderniseringsfonds' voor de pers in te stellen om de schokken te overbruggen. De dagbladpers als zodanig krijgt al diverse vormen van steun en is niettemin verlieslijdend, op de Figaro en veel regionale kranten na. Dit geld zou bedoeld zijn voor getroffen journalisten van noodlijdende bladen. De minister moedigde de rest van de pers aan nieuwe cao-besprekingen te beginnen op basis van de nieuwe realiteit. Veel journalisten hebben zich de afgelopen weken zeer ongemkakelijk gevoeld: verscheurd tussen onrecht en hun taak niet voor zich zelf en speciale voorrechten op te komen.